یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

در آسمان روشن دانش و انصاف


محمد صدیق


• در آسمان روشن دانش و انصاف
مرغ شتاب زده فردا
پرواز تیز عجولانه اش را
در پهنه بی نهایت پویش
آ غاز میکند ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه  ۲۲ ارديبهشت ۱٣٨۹ -  ۱۲ می ۲۰۱۰


 
 
در آسمان روشن دانش و انصا ف
مرغ شتاب زده فر د ا
پرواز تیز عجولانه اش را
در پهنه بی نهایت پویش
آ غاز میکند
در بعد کاوش ژرفی
انگشت های بیقرار او پرواز میکنند
در پیما یشی فرا سوی سنت پیشین
گسترده با لهای او
در بستر سپهر
تا کهکشان نا شد نی ها پیش میرود
ا ین مرغا ن تیز پرواز آ سما ن
دیگر محاط نیستند در مرز های نا شناخته
در قلعه ها ی نا شکفته امکان
جا ئی نمانده است از چشم تیز بینشان نها ن
پنجه ها ی توانای جوا نشا ن
می گشا یند هر قفل بسته را
جا د و گرا ن چابک امروز
با انگشت شا ن در وازه های
دور دست شهر های افسانه را   باز میکنند
همگونگا ن آ غوش میگشایند
تا در بهم گرائی بیگا نگا ن
در امتزاج دیگری آ شنا شوند
بسته نیست راه ها برویشان
دور از ا ند یشه های فرسوده دیروز
آ نها که دور مانده اند از کشا کش امروز
راهی بجز بخلوت مسد ود کهنه دیروز ندارند
در آسمان روشن امروز
باز تا ب چهره انسان
نمای یگا نگی خود را
در ابگینه های پیوسته می بیند
ومی شناسند درون نهان و ناشناخته خود را
در نگاره ای دیگر
با واژه های دیگری می شنا سا نند
ای لاله خونین نورس فردا
من با زبا ن دیگر تو افسا نه های نا نوشته انسان را
در دفتر نگارش امروز می نویسم
افسانه تو دیگر
بر سنگهای قبر مردگان نشانه غرور و فخر نیست
در آسمان روشن تفاهم
رنگین کمان بینش و پویش زمان تو
پرواز عقاب و کبوتر و انسا ن را
تا مقصدی ز دید ه نهان می کشد
در جستجوی آنچه
دیگر پوشیده نیست و نه موهوم است و نه ابهام
مرغ شتاب زده فر د ا پرواز تیز عجولانه اش را
در پهنه بی نهایت پویش امروز آغاز میکند
   


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست