اجتماعی
  سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  
 
    اخبار روز

سالانه ۱۰۰ هزار کارگر در ایران می سوزند!
اجتماعی -  تاریخ انتشار : ۱۰ دی ۱۴۰۱ (٣۱ دسامبر ۲۰۲۲)

    اخبار روز

به یاد رفیق میرعلی سیدسلامت - سهند تبریزی
اجتماعی -  تاریخ انتشار : ۹ دی ۱۴۰۱ (٣۰ دسامبر ۲۰۲۲)

    اخبار روز

آنچه بر من و دیگر همبندی‌هایم در زندان اوین میگذرد- نسرین جوادی
اجتماعی -  تاریخ انتشار : ٨ دی ۱۴۰۱ (۲۹ دسامبر ۲۰۲۲)

    اخبار روز

یادداشت های دو معلم زندانی از اوین- رسول بداقی؛ محمد حبیبی
اجتماعی -  تاریخ انتشار : ۷ دی ۱۴۰۱ (۲٨ دسامبر ۲۰۲۲)

    اخبار روز

یادداشت های دو معلم زندانی از اوین- رسول بداقی؛ محمد حبیبی
اجتماعی -  تاریخ انتشار : ۷ دی ۱۴۰۱ (۲٨ دسامبر ۲۰۲۲)

    اخبار روز

گرانی دلار دامان کارگران را گرفت؛ سبد خوراکی‌ها ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان شد
اجتماعی -  تاریخ انتشار : ۷ دی ۱۴۰۱ (۲٨ دسامبر ۲۰۲۲)

    اخبار روز

دهن کجی بیلبوردهای تبلیغاتی به مردم - آرش سلحشور
اجتماعی -  تاریخ انتشار : ۱۹ آذر ۱۴۰۱ (۱۰ دسامبر ۲۰۲۲)

    اخبار روز

تقی آزادارمکی: مردم عقب‌نشینی نمی‌کنند و پیش می‌روند
اجتماعی -  تاریخ انتشار : ۱۷ آذر ۱۴۰۱ (٨ دسامبر ۲۰۲۲)

    منصوره بهکیش

گزارشی از کنفرانس برای زنان و برابری جنسیتی در دوبلین – منصوره بهکیش
اجتماعی -  تاریخ انتشار : ۱۷ آذر ۱۴۰۱ (٨ دسامبر ۲۰۲۲)

    اخبار روز

گزارشی از وضعیت آرش صادقی – کیوان شکوری
اجتماعی -  تاریخ انتشار : ۱۴ آذر ۱۴۰۱ (۵ دسامبر ۲۰۲۲)

    اخبار روز

لیستی که طویل تر می شود… سینماگران در سنگر انقلاب
اجتماعی -  تاریخ انتشار : ۱ آذر ۱۴۰۱ (۲۲ نوامبر ۲۰۲۲)

    سهیلا وحدتی

حجاب اجباری: ابزار فرهنگی آزار و تجاوز جنسی – سهیلا وحدتی
اجتماعی -  تاریخ انتشار : ۱ آذر ۱۴۰۱ (۲۲ نوامبر ۲۰۲۲)

    اخبار روز

ژاکوبن: معترضان ایرانی مستحق حمایت تزلزل ناپذیر چپ بین المللی می باشند – برگردان: پروین اشرفی
اجتماعی -  تاریخ انتشار : ۲۰ آبان ۱۴۰۱ (۱۱ نوامبر ۲۰۲۲)

    اخبار روز

نگذاریم انقلابمان به بیراهه رود - یک فعال حقوق زنان از زاهدان
اجتماعی -  تاریخ انتشار : ۲۰ آبان ۱۴۰۱ (۱۱ نوامبر ۲۰۲۲)

    کوروش طاهرنسب

شاهزاده خانم شورشی: رهبر زنان ورزشی نویس ایران؛ زندان اوین محل جدید انجمن ورزشی نویسان
اجتماعی -  تاریخ انتشار : ۱۲ آبان ۱۴۰۱ (٣ نوامبر ۲۰۲۲)اخبار روز - نشريه اينترنتی خبری - سياسی - فرهنگی آن‌لاين ۱۹۹۹ - ۲۰۱۰