یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ - یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

بیانیه همبستگی جمهوری خواهان ایران در خصوص سخنان دونالد ترامپاخبار روز: www.akhbar-rooz.com
پنج‌شنبه  ۲۷ مهر ۱٣۹۶ -  ۱۹ اکتبر ۲۰۱۷


* مخالفت با ترامپ نباید باعث مظلوم نمایی ولی فقیه و سپاه شود

سیاست اعلامی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، جامعه جهانی‌ را در برابر واقعیت نوینی قرار داده است. این واقعیت جایگزین سیاست خارجی‌ مبتنی‌ بر چند جانبه نگری دولت اوباما شده است که اساس آن بر تعامل و گسترش ثبات در جهان استوار بود. سیاست جدید دولت آمریکا مبتنی بر یک جانبه نگری و هژمونی طلبی صرف برای آمریکا است که لحن تهدید آمیز نیز به آن افزوده شده است. در راستای‌ چنین راهبردی، سند سیاسی کاخ سفید در برخورد با ایران همراه با نقشه راه دونالد ترامپ، مسیر نوینی را در برخورد با جمهوری اسلامی، به ویژه برجام ترسیم کرده است که در وعده‌های انتخاباتی ترامپ مطرح شده بود. اگر چه سیاست جدید، هنوز به خروج آمریکا از توافق هسته ای با ۵+۱ نیانجامیده، اما به روشنی تعهد آمریکا به آن را زیر سئوال برده است. این سیاست در منطقهٔ متلاطم خاور میانه که دستخوش جنگ‌های داخلی‌ و مسلکی است نه تنها به ثبات کمکی‌ نخواهد کرد بلکه بر عکس با تشدید تنش های غیرضروری زمینه را برای افزایش درگیری های نظامی مهیا می‌کند. تهدیدی که از ائتلاف عربستان تا دندان مسلح، اسرائیل و آمریکا به عنوان بزرگترین قدرت اقتصادی و نظامی جهان، امنیت ملی ایران را نشانه رفته است، به انبار باروتی میماند که هر اشتباهی‌ کوچک در رفتار سیاسی، به انفجار آن می‌انجامد.

اما تقابل این دولت ‌ها با ایران، زاییدهٔ سیاست خارجی جمهوری اسلامی است. ماجراجویی‌های نظام ولایت فقیه در چارچوب رویکرد قدیمی تلاش برای گسترش فراملی الگوی عقیدتی و سیاسی در پوشش صدور انقلاب و تمایل به برقراری خلافت شیعه در خاور میانه همراه با دکترین دفاعی که می کوشد تهدید های خود ساخته را با ایجاد مزاحمت در کشورهای منطقه، جنگ های نیابتی و افزایش "عمق استراتژیک" در بیرون از مرزها پاسخ بدهد، باعث شده است تا اجزای این سیاست چون "آمریکا ستیزی دایمی"، "خواست نابودی اسرائیل"، "حضور نظامی در سوریه" و "دامن زدن به جنگ‌های مسلکی شیعه و سنی"، جدا از اینکه ضد منافع ملی‌ ایران است، امنیت ملی‌ و تمامیت ارضی ایران را به خطر انداخته و ریسک درگیر شدن در جنگ را افزایش دهد.

سرنوشتی که برجام به آن دچار شده است، دور از انتظار نبوده و نیست. فرصتی که برجام برای جمهوری اسلامی فراهم کرد تا با بهره گیری از روح برجام به جامعه جهانی‌ بپیوندد، و به جای بی ثبات سازی و ترویج کشمکش های مسلکی، نقش سازنده ای در منطقه ایفا کند، متاسفانه با ادامه آمریکاستیزی نهاد ولایت فقیه و سپاه به عنوان بازوی نظامی آن در منطقه عملا از بین رفت. دولت روحانی نیز که برنامه خود را بر اساس وعده بهبود اوضاع اقتصادی و تنش زدایی در سیاست خارجی قرار داده بود، با پشت کردن به رای مردم و عقب نشینی فاحش در برابر ولایت فقیه، مردم ایران را دوباره در معرض خطر بازسازی تحریم‌های کمرشکن و درگیر شدن در جنگ خانمان برانداز قرار داده است. دولت روحانی نتوانست برجام را به راهکاری نوین در سیاست خارجی نظام تبدیل کرده و از این رهرو برجام های ۲ و ٣ را در کلیت حوزه های اختلاف با آمریکا و سیاست منطقه تحقق بخشد. این ناتوانی فضا را برای افزایش سخت گیری ها بر ایران در عرصه سیاسی آمریکا مساعد ساخته است.

دیگر روشن شده است که برداشته شدن تحریم ها، جذب سرمایه گذاری خارجی‌، فقر زدایی و بهبود وضعیت اقتصادی مستلزم عادی سازی رابطه با آمریکا و به رسمیت شناختن موجودیت اسرائیل بوده و تنها با عقب نشینی موردی در ماجراجویی هسته ای امکان پذیر نیست. در شرایطی که اوضاع اقتصادی حکومت به گونه‌ای است که حتا از پرداخت حقوق عقب ماندهٔ کارگران معلمان و بازنشستگان عاجز است. رجز خوانی ‌‌های خامنه‌ای و وابستگانش عمق ماهیت ضدّایرانی و بی توجهی نهاد ولایت فقیه به زندگی مردم وزیر ساخت های کشور را برملا می‌کند.

با عقبگرد روحانی در برابر ولی فقیه و ترجیح امنیت نظام بر امنیت ایران، وظیفه نیروهای آزادی خواه و ملی بسیار سنگین تر شده است. همبستگی‌ جمهوریخواهان ایران بر این نظر است که بسیج افکار عمومی‌ بر ضدّ سیاست‌های ولایت بایستگی دارد تا به صورت همه جانبه خواست واقعی‌ ملت ایران که پیوستن به جامعه جهانی‌ و رسیدن به ثبات و رونق اقتصادی در منطقه است، به گوش جهانیان رسانده شود. پژواک چنین صدایی، پاسخ مناسب و موثر نیز به دونالد ترامپ است که از اتخاذ سیاست هایی که به کشور و ملت ایران فراتر از حکومت آسیب می زند دست بردارد و سایه تهدیدات خطرناکی که تبعات مستقیم و غیرمستقیم آن تقویت کننده تغییر رژیم با اتکاء به قدرت خارجی و افزایش نظامی گری در جهان است، برداشته شده و دریابد که مردم ایران هم میخواهند و هم میتوانند خودشان حکومت مطلوب خود و سیاست‌های آنرا برگزینند.

همبستگی‌ جمهوریخواهان ایران ضمن حمایت از تداوم برجام و ضرورت حل و فصل منازعات از راهکار های دیپلماتیک معتقد است که علاوه بر مخالفت با فشار های خارجی ناموجه و تغییر رژیم از سوی دولت خارجی نباید پذیرفت که تهدید‌های دولت آمریکا، به دستاویزی برای اقتدار گرایان در جهت مظلوم نمایی و ادامه سیاستهای مخرب در منطقه تبدیل شود. در برابر حکومت خودکامه و ناکارآمد که مداخلات مخرب در منطقه را دنبال می کند راهی جز تغییر بنیادی وضعیت موجود سیاسی نیست. ازاینرو دیدگاه هایی که در برابر زیاده خواهی های دونالد ترامپ به وحدت با سپاه و ولی فقیه دعوت می کنند، بیراهه خطرناکی را پیش روی جامعه ایران قرار می دهند که فرجام آن تباهی میهن خواهد بود و خواسته و ناخواسته قدرت نرم برای کانون های ضدتوسعه، آزادی ستیز و بحران ساز در عرصه خارجی خلق می کنند. مخالفت با استبداد دینی نهادینه شده در نهاد ولایت فقیه و سپاه به عنوان ارگان اصلی سرکوب، اختناق و تبعیض، محور اصلی مبارزات مردم ایران در سه دهه گذشته بوده است و تحت هیچ شرایطی نباید شکاف بین دمکراسی- اقتدار گرایی و ولایت- جمهوریت تحت الشعاع مسائل دیگر قرار بگیرد. شایسته نیست زندگی مردم ایران و بخصوص اقشار آسیب پذیر جامعه و همچنین زیر ساخت های توسعه ای کشور گروگان افزایش قدرت و نفوذ شبکه شیعیان افراطی در خاورمیانه شود.

به باور همبستگی جمهوری خواهان تا زمانی که ماجراجویی و عظمت طلبی نهاد ولایت فقیه و حاکمیت الگوی آمریکا ستیزی در سیاست خارجی به شکل پایدار تغییر نکرده و دکترین منافع ملی و امنیت ملی در چارچوب مرزهای کشور جایگزین آن نشود، رهایی میهن از تهدیدات و خطرهای خارجی به شکل بنیادی و پایدار میسر نخواهد بود.

ازاینرو هجا از همه نیرو های دلسوز میهن و باورمند به منافع ملی و سرزمینی ایران دعوت می کند با هوشیاری و برخورد سنجیده برای خنثی سازی خطر ائتلاف ترامپ و دولت های عربستان سعودی و اسرائیل از یک سو و از سوی دیگر ماجراجویی و بحران سازی های مصنوعی ولی فقیه و سپاه قدس با اتکاء به نیرو های منطقه ای چون حزب الله لبنان و حشد الشعبی عراق، صف واحدی را در دفاع از ایران و صلح در منطقه و جهان تشکیل دهند.

هیات سیاسی و اجرایی همبستگی جمهوری خواهان ایران
۲۷مهر ۱٣۹۶


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۱)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست