سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  
   

مبارزه، صحنه ی خودنمایی نیست - مرضیه شاه بزاز

نظرات دیگران
اگر یکی از مطالبی که در این صفحه درج شده به نظر شما نوعی سوءاستفاده (تبلیغاتی یا هر نوع دیگر) از سیستم نظردهی سایت می‌باشد یا آن را توهینی آشکار به یک فرد، گروه، سازمان یا ... می‌دانید لطفا این مسئله را از طریق ایمیل [email protected] و با ذکر شماره‌ای که در زیر مطلب (قبل از تاریخ انتشار) درج شده به ما اطلاع دهید. از همکاری شما متشکریم.
  
    از : امیر ایرانی

عنوان : باپوزش، اصلاحیه
در قسمت آخر، قسمتی از آن اصلاح می شود
«... چه مائو باشد و چه دیگران که با کشورهای دیگر مذاکره کردند...»
بقیه موارد
چندان در مفهوم مشکل ایجاد نمی کنند
با پوزش از بزرگان
٨۲٨٨۶ - تاریخ انتشار : ۲۱ دی ۱٣۹۶       

    از : امیر ایرانی

عنوان : کمک گرفتن
وقتی بعضی ازنوشتارها و بعضی نظرات مشاهده می شود گاهاً دچار یک تاسف و یک مأیوسیتی می شوی اما از آنجا که روحیه آزادی خواهی و دمکراسی خواهی و عدالت اجتماعی خواهی در هیچ دوره ای یأس آفرین نیست بلکه در هر مرحله ای مبارزه مرحله بعدی را خواهی دید با امیدواری کار خود را پی خواهی گرفت. بگذریم

بپرداختن به این موضوع که کمک امریکا و فلان و بهمان خوب است یا بد دیگر این موضوع، جوک گونه شده است و اتلاف وقتی را بدنبال دارد
و آنان که در پی توجیه خوب بودن کمک می روند یک تفکر کودکانه ای را پی می گیرند!
تجربه تاریخی و علم سیاست می گوید:
هر کشوری بر اساس منافع ملی خود و عمق استراتژیک خود عمل می کند.
آنکه طلب کمک می کند در حقیقت نرخ خود را تعیین می کند که می گوید فعلاً بده، تا بعداً
دو چندان به تو می دهم؛ پس این روحیه ربطی به مبارزه گری ندارد. بگذریم
اگرچه معیشت و درد نان داشتن گاها دغدغه اصلی می شود و یا می باشد
اما تا آزادی نباشد ثبات این داشتن نان هم تحقق نمی یابد
بخشی از حاکمیت که در پی بهره برداری از دغدغه نان داشتن مردم برآمدن و درپی این بوده که موضوع را در همین حد نگه دارند، متوجه شد:
دغدغه مردم تحقق آزادی و دمکراسی است که دغدغه نانش رابگونه ای درست و حسابی حل خواهد کرد
حال هر گروهی که در پی این باشد که مبارزات گذشته را نادیده بگیرد و این واقعه اخیر با مبنا نان خواهی را پایه مبارزاتی جدید بخورد دیگران بدهد و گذشته را دور بزند
در حقیقت بازیگر تفکر اقتدارگرایی در این سرزمین است( حال می خواهد از نوع ولایت معاشش باشد ویا می خواهد سلطنتی رضا پهلوی باشد و یک دارو دسته مریمی باشد که در بعضی مواقع پیمان نوشته شده و یا نانوشته اشان را لو می دهند) بگذریم.

این مشابهت سازی کودکانه چون قبلاً فلان رهبر چه خمینی باشد چه مائو باشد و چه دیگران با کشورهای دیگر مبارزه کردند پس هیچ اشکالی ندارد که فلان رهبر فلان دستجات هم با امریکا یا دیگران مذاکره داشته باشد و چه بکند و چه نکند که باید گفت: این مشابهت سازی واقعاً کودکانه و حتی ... است
باید به این نکته توجه داشت امریکا و تمام قدرت در مرحله با رهبران حرکت های که آن حرکت از مرحله ای می گذرد که دیگر نمی تواند کاری بکنند مذاکره می کند و در لحظه آخر برای اینکه جا پای خود را کور نکند کمک هایی را براساس منافع ملی خودش می دهد.
٨۲٨٨۵ - تاریخ انتشار : ۲۱ دی ۱٣۹۶       

    از : واحدی و

عنوان : کاش همه مانند شما خوش بین و خوش نظر بودیم!
این خوش بینی در مورد پشتیبانی جهانی را جستجو کردن و با خود همراه کردن٬بنظر واقع گرایانه نیست.زیرا انچه در تجربه های گذشته ما در برابر داریم ٬نشان از فریب و خدعه و نیرنگ است از گروه جهانی!
تمام کشور های امروز چه در اسیا و افریقا چه در شرق و غرب و جنوب و شمال..همه در نگاه و فکر نخست منافع خود و در مرحله بعدی کشورشان را در مد نظر دارند.این چیزی ست که امروز در جریان است .مابین کشورها فقط همین روابط تعین کننده و بر قرار است.ما که چیز دیگری نمیبینیم.که احیانآ کشورهای دیگری در مواقع ضرورت به کمک و یاری کشوری دیگر بشتابند.اگر منافعشان تضمین و تآمین نشده باشد و نشود.
نه امریکا و نه انگلستان/کفتار پیر/ هیچیک در زمین و خاک ایران پایگاه نظامی نداشتند.روسیه در زمین ما این پایگاه را توسط ملایان دارد .امریکا و فرانسه المان انگلیس..کدام یک از این کشورها به ما کمک کرده اند؟هر کدام به هنگام جنایات ملایان و کشتار انسانها چشم ببستند زیرا منافعشان و رشوه های عظیم از اخوند ها ستانده بودند برای این که خفقان بگیرند و گرفتند..این کشورها ما را به حال خود بگذارند..ما از اینها کمک نمیخواهیم...ما را به خیر اینها امید نیست..دعا کنیم شر مرسانند..که تا کنون رسانده اند چه بسیار هم!
ایرانیان مگر خود این سرزمین را از زیر پای اخوند ها و دشمن همیشگی ما روسیه و یار امروز ملایان..رها و ازاد سازند.ما باید خود همه قشرها و طبقات دست در دست هم دهیم و استقلال و ازادی ایران را دوباره احیاء کنیم.ملایان کمر به ویرانی ما و تاریخ ما و همه هستی ایرانیان بسته اند.
کاش من مانند شما خانم مرضی خانم خوش بین بودم به این فرنگی های منفعت طلب و شدیدآ خود پرست!
٨۲٨۵۶ - تاریخ انتشار : ۲۰ دی ۱٣۹۶       

    از : شکرالله ج

عنوان : کس نخارد پشت ما....
خانم شاه بزاز ..شما به انچه بعنوان گزارش از زبان سیاستمداران و این و ان میخوانید ایا به این نوشته ها اعتماد میکنید؟
کاملآ روشن است که کلمه به کلمه و خط به خط از طرف مشاوران این شخصیت های سیاسی تهیه شده و در دست خبرگزاری ها قرار میگیرد.چه ایالات متحده و چه انگلستان و چه اتحادیه اروپا و چه..اسکاندیناوی٬همه اینها نخست منافع شان را مد نظر دارند .هیچیک از اینها که بعنوان مثال کشور سوئد که به رعایت حقوق بشر و منشور بین المللی پاینبد بوده و هست و پر اوازه...حتی چه در سالهای ۶۰ و چه ۸۸ و چه امروز..همه اینها چشم هاشان را بسته اند و میبندند.از سه سال قبل سیل مقامات بازار و معاملات از کشورهای غرب و اروپا ..سوئد و نروژ و بقیه روانه ایران بوده اند.
سیاست اینها ایجاب میکند که در مقابل گروه خبرگزاری های خودی و خارجی همیشه با امور حقوق بشر اغاز سخن میکنند. که گفته باشند اول ازادی و عدالت و برابری ..بعد معامله!! که ما میدانیم درست بر خلاف این است.سال گذشته مقامات بازرگانی سوئدی که وزیرش خانمی ست با چارقد در ایران نشستند و قرار دادها را بستند و امروز هم او و گروهش در سکوت مطلق..سکوت مطلق!
ما ایرانیان جز خودمان به هیچ..هیچ نیرو و قدرتی نباید و نمیتوانیم تکیه زده امیدوار باشیم.این را نیز عملا تجربه کرده ایم.امروزه روز هیچ کسی دلسوز ما نیست جز خودمان.در داخل ایران طبقه متوسط و کارگران و اقشار دیگر بطور کلی و همگانی و مداوم در تظاهرات شرکت نجستند..ما جز یک وحدت یک پارچه همگانی..ملیونی٬تظاهراتی که مرگ بر این و مرگ بر ان و دادن دشنام و پرتاب سنگ ..این قبیل..بدون این حرکات.. در یک تجمع ملیونی در سکوت٬یک نافرمانی مدنی سراسری کشور از همه اقشار ملت..یک اعتراض سراسری متمدنانه که هیچ گونه بهانه ئی برای اعمال خشونت به انان را ندهد..نیازمندیم..این نه ادعای من است و نه اعتقاد شخصی٬این راه و روش تجربه تاریخ است. پیروزی های تاریخی از ایندست و شکل و فرم..نمونه های روبروی ماست.همه ایرانیان داخل کشور تمام اقشار میبایست شرکت کنند.اقتصاد علتی شد برای فریاد..اما در اصل فرهنگ و تاریخ و همه هستی این سرزمین کهن در حال مرگ است..تمام حیثیت و گذشته این سرزمین در حال نابودی ست..اگر امروز در یک قیام ملی این دشمنان قسم خورده ایران و ایرانی را از کشور اخراج نکنیم..باید منتظر باشیم یک روز صبح گفته شود تخت جمشید و تعدادی از اثار باستانی و کهن ما را شبانه با بلدوزر..به خرابه ئی تبدیل ساختند!
دیر یا زود این امر صورت خواهد پذیرفت.زیرا اینان دشمن هر انچه تاریخ و یادگار یست که متعلق به قبل از اسلام است و ایرانی ..و هدف اول اینان از بین بردن تمام اثار این سرزمین است!
تمام گزارش ها و صداهای دلسوزانه غربی ها و اروپا ئی ها همه و همه ساختگی ست و صحنه بازی فریب .هیچکدام قلبآ و صادقانه نیست.همه اینها بنا بر منافعشان گام بر داشته و میدارند.
مسئله دیگری که شما اشاره کردید که بسیار مهم هست و ان حب وطن پرستی و میهن دوستی ست که در ایرانیان بجای درخشیدن ..ای سو سوئی میزند.ما غالبآ نه میدانیم وطن چیست و هموطن کدام؟ ما مردمانی هستیم که در این شرائط بسیار حساس تاریخی نیازمند نیروی پر شور و صادق ..وطن پرستی میباشیم که ..نداریم! متآسفانه نداریم.این واقعیت دردناکی ست که باید بپذیریم.ما ایرانیان نیاموخته ایم.نه مقصر ما هستیم و نه نسل امروز..از شروع دوران قاجاریه این حس و نیروی شریف را در ایرانیان نابود کردند که بتدریج از بین رفته است..بحث در این باره در این جا نمیگنجد .شما نیز میدانید.هر کدام از ما که تاریخ این دو سه قرن گذشته را مطالعه کرده باشد بدرستی میتواند ارزیابی متوسطی از ایران و ایرانی در ذهن داشته باشد.
٨۲٨۵۱ - تاریخ انتشار : ۲۰ دی ۱٣۹۶       

    از : سیامک رهگذر- از آلمان

عنوان : نوشته ای در خور تحمل و تعمق!
به گفته خانم مرضیه شاه بزاز :"ایرانیان غالبا مردم میهن دوستی نیستند، چه در داخل و چه در خارج از ایران." با این جمله شما هم به گیج شدن بیشتر ما ایرانیها کمک میکنید چونکه در صفحه اصلی همین سایت مقاله ای هست که نویسنده اش مدعی است چونکه ایرانیها میهن دوست بودند و هستند علیرغم حضور بیش از ۱۳۰۰ سال اسلام اجباری در ایران زبان و ادبیات خودشان را حفظ کردند و عرب زبان نشدند! حالا شما میگوئید نه خیر ایرانیها میهن دوست نیستند؟ میهن یا وطن آدمی وقتیکه برای خود هموطنش جائی نباشد طوریکه میلیونها ایرانی ترک وطن کنند تا خوشبختی خود را در سرزمین مهاجر دیگری بجویند پس نباید هم انتظار داشت که میهن پرستهای نمونه ای باشیم. اشاره درست شما به ریشه نارضایتیها از خرابی اقتصاد ایران است و عامل اصلی اش گران شدن تخم مرغ گویا بوده؟ به هم میهنانی که نرخ تخم مرغ برایشان مهمتر از نرخ آزادی نداشته خودشان است و نزدیک به چهل سال زیر بار زورگوئی و سرکوب این رژیم ضد مردمی رفتند و هنوز هم هستند حتما شما هم نمی توانید افتخار بکنید یا نه؟ من نوعی چطور میتوانم بعنوان یک ایرانی وقتیکه از کشورم یک کشور اسلامی و خدائی ( ) ساختند افتخار بکنم که در آن خرافه پرستی اسلامی اکثر مردمش آنها را به زنجیر و اسارت مسلمانی کشیده؟
البته که من چنین میهنی را نمیتوانم دوست داشته باشم تا زمانیکه بوی گند مذهب اسلام میدهد و خداباوری! مگر همه ما شاهد نیستیم که این هم میهنان ما در طول چهل سال حکومت ننگ اسلامی آبروئی برای ما ایرانیان خارج نشین نگذاشتند وقتیکه تا نام ایران و ایرانی را غربیها میشنوند همه فکر میکنند ایران یک کشور عربی است و مردمش به زبان عربی صحبت میکنند و کشورش هم تروریستی اسلامی است. در کدام مقطعی از تاریخ ایران بگوئید که ما کشوری آزاد و آباد و بدون خفقان و سرکوبگری و متمدن و بافرهنگ بالا داشتیم که من ایرانی بدان افتخار کنم؟ نسل ما تا چشم باز کرد سیستم ستم شاهی را دید که جایش را با انقلاب ۵۷ به استبداد بدتر به یک حکومت ارتجاعی مذهبی داد و باید شاهد میبودیم که بهترین دوستان و رفقای ما به جوخه های اعدام سپرده شدند چونکه میهن پرست واقعی بودند. شما لطف کنید میهن پرستی را برای ما تعریف کنید که چه خصائلی یا صفاتی باید داشت؟
آنچه که در مورد حمایت آمریکا و شخص ترامپ خل و چل گفتید درست میباشد ولی نباید هم نادیده بگیرید که بدون حمایت ابر قدرتی تغییر رژیمی آنهم سگ جان مثل رژیم ملایان ایران نه تنها مشکل بلکه شاید غیر ممکن باشد و برای همین به نظر من استراتژی و تاکتیک سازمان مجاهدین خلق ( که حداقل رهبری و سازمانی دارند بر عکس ما گروههای چپی صد تکه! ) زیاد هم اشتباه نیست چونکه خود خمینی هم بدون چراغ سبز آمریکا نمیتوانست انقلاب ۵۷ را بدزدد. من بنا به تجربه ای که خودم در زمان دولت جورج بوش دوم دارم که کمیته براندازی رژیم ملایان را در واشینگتن راه انداخته بودند و یکسری تماسهائی داشتم به این نتیجه رسیدم که آمریکا ابتدا نگاه میکند تا رژیم اسلامی ایران تا چه حد برایش سود آور است یا به منافعش صدمه میزند و بعد تصمیم میگیرد وگرنه دلش به حال ملت فقیر و درمانده ایران نسوخته که آزادی ندارند و غیره. اگر آمریکا راست میگوید میتواند خیلی راحت به ایرانیها کمک کند تا رژیم را خود ایرانیها سرنگون کنند. اول سند روی کار آوردن خمینی فریبکار را رو کنند که دوران جیمی کارتر چه ساخت و پاختهائی با هم کردند تا ملا خمینی را بر سر قدرت نشاندند و یا الان لیست ثروتهای سران رژیم اسلامی را که باراک اوباما مانع انتشارش شد برای حمایت از رژیم افشا کنند تا مردم ایران ببینند ثروتشان به جیب چه کسانی رفته یا بالا کشیده شد؟ ولی دیدیم سند کودتا بر علیه مصدق را بعد از چند سال سیای آمریکا رو کرد؟ ولی حالا برای هر ایرانی بقول شما باید هر حمایتی و هر کمکی در سرنگونی رژیم آخوندی حجت باشد و خوش آمد بگوییم برای رسیدن به هدف اصلی که ایران را از شر حکومت اسلامی نجات بدهیم! به نظرم تا فشار خارجی و همه گزینه ها ( نظامی و تحریم اقتصادی و ...) روی میز نباشد محال است این رژیم اسلامفاشیستی ملایان تن به رفرم یا واگذاری قدرت به مردم بدهد!
٨۲٨۲۵ - تاریخ انتشار : ۱۹ دی ۱٣۹۶       

    از : طاهره

عنوان : ممنون خانم شاه بزاز
کمتر شنیده و بسیار آرزو کرده بودم، واژه "وقار" را در زبان سیاسی بشنوم. ممنون که این مورد را در نوشته شما یافتم. ممنون از اشاره به مسائل بسیار دیگر که تا بحال جای دیگری به آنها اشاره نشده بود. هوشیاری و تجربه زندگی خود را از پیرامونتان بیشتر و بیشتر با بقیه تقسیم کنید. هستی ِ" ژرفنا" به آن سخت نیازمند است.
٨۲٨۲۴ - تاریخ انتشار : ۱۹ دی ۱٣۹۶       

    از : سو سن

عنوان : بله باید با لحن درست کمک گرفت
مثلا باید گفت ترامپ دیوانه به ما پول بده! یا نتانیاهو پدر سوخته به ما سلاح بده، بن سلمان هرزه هرچی می تونی بده.
خانم مردم را دسات انداختید؟ امریکا تا به حال به کدام جنبش کمک کرده که ایران نمونه دومش باشد؟ مگر اینکه شما کودتای ۲۸ مرداد را «قیام ملی» دانسته و سازمان سیا و ام آی سیکس را حامیان آن قیام!
٨۲٨۲۱ - تاریخ انتشار : ۱۹ دی ۱٣۹۶       

  

 
چاپ کن

نظرات (۷)

نظر شما

اصل مطلب

   
بازگشت به صفحه نخست