سیاسی دیدگاه ادبیات جهان - مقالات و خبرها بخش خبر آرشیو  


نه به اعدام-۲ اخطار – مرضیه شاه بزاز (ادبیات)

۲٣ دی ۱۴۰۱

گزارش – مرضیه شاه بزاز (ادبیات)

۲٨ آذر ۱۴۰۱

برای آنها (ادبیات)

٣۰ تير ۱٣۹٨

خاموشی خواهشها (ادبیات)

۲۱ تير ۱٣۹٨

در آستانه ی رفتن (ادبیات)

۲۱ خرداد ۱٣۹٨

هیجدهم برومر (ادبیات)

۱۱ خرداد ۱٣۹٨

راز ی که من می دانم (ادبیات)

۶ خرداد ۱٣۹٨

من و ماه (ادبیات)

۱۲ ارديبهشت ۱٣۹٨

از پدر به پسر (ادبیات)

٣۱ فروردين ۱٣۹٨

گذر تاریخ (ادبیات)

۲۵ فروردين ۱٣۹٨

بر سکوت ماندآبی بیقرار و پر از غوغا (ادبیات)

۱٣ فروردين ۱٣۹٨

خوابِ یعقوب (ادبیات)

۲٣ اسفند ۱٣۹۷

هنگامیکه مرغابیان کوچ کردند (ادبیات)

۱۱ اسفند ۱٣۹۷

هر دو چشم براه توفانی (ادبیات)

۲۷ بهمن ۱٣۹۷

چند شعر کوتاه (ادبیات)

۱٣ بهمن ۱٣۹۷

چه غمگنانه می نوازی ای یار (ادبیات)

۲۹ دی ۱٣۹۷

می گویند که (ادبیات)

۲۲ دی ۱٣۹۷

مرا به نقش خود می آفرینی (ادبیات)

۲۷ آذر ۱٣۹۷

مادیانِ شب (ادبیات)

۱٨ آذر ۱٣۹۷

هنگامیکه پاییز کهنه را می میراند (ادبیات)

۱٣ آذر ۱٣۹۷

در طراوت اندیشه ات (ادبیات)

۱۱ آبان ۱٣۹۷

در مهمانسرا (ادبیات)

۲۲ مهر ۱٣۹۷

شب در باغ (ادبیات)

٨ مهر ۱٣۹۷

پاییز های نزیسته (ادبیات)

۲٨ شهريور ۱٣۹۷

ترس و آرزو (ادبیات)

۹ شهريور ۱٣۹۷

مهاجرت به سرزمین موعود (ادبیات)

۷ مرداد ۱٣۹۷

یوزپلنگ (ادبیات)

۲٨ تير ۱٣۹۷

گنجشکها دمی از هیاهوی باز نایستادند (ادبیات)

۲۰ تير ۱٣۹۷

بر دارِ آفتاب و علف (ادبیات)

۲٣ خرداد ۱٣۹۷

زیستن به انتظار (ادبیات)

۹ خرداد ۱٣۹۷

"آنکه گفت آری، آنکه گفت نه" (ادبیات)

٣ خرداد ۱٣۹۷

راه برگشت نیست (ادبیات)

۲۵ فروردين ۱٣۹۷

شکار موبی دیک در فلات (سیاسی)

۱۷ فروردين ۱٣۹۷

شانه های زخمی زمین (ادبیات)

۱۲ فروردين ۱٣۹۷

شدن (ادبیات)

۷ اسفند ۱٣۹۶

روسری، نمادِ هژمونی (ادبیات)

۱۴ بهمن ۱٣۹۶

پرچم (ادبیات)

۹ بهمن ۱٣۹۶

مبارزه، صحنه ی خودنمایی نیست (سیاسی)

۱۹ دی ۱٣۹۶

اندر گذاری . . . . (ادبیات)

۱۶ دی ۱٣۹۶

یک روز برفی بلند (ادبیات)

۲٨ آذر ۱٣۹۶

نگاهی به شعر "ماهی" شاملو از دریچه ای دیگر (ادبیات)

۲٣ آذر ۱٣۹۶

گزمه ها در باغ (ادبیات)

۱۴ آذر ۱٣۹۶

موشها بر عرشه می دوند (ادبیات)

۱۲ آبان ۱٣۹۶

پاییز می آید (ادبیات)

۱۷ مهر ۱٣۹۶

سوگند (ادبیات)

۲۹ شهريور ۱٣۹۶

لحظه در آینه (ادبیات)

۱۴ شهريور ۱٣۹۶

اگر چراغ نمی افروختیم (ادبیات)

٣۱ مرداد ۱٣۹۶

برای شکفتن رازهایت (ادبیات)

۲۴ مرداد ۱٣۹۶

هارمونی (ادبیات)

۲۷ تير ۱٣۹۶

آن رودِ خروشان، اینک سرآبی است (ادبیات)

۲۴ خرداد ۱٣۹۶

فریب فصل (ادبیات)

۱۱ خرداد ۱٣۹۶

خورشیدی بی آسمان (ادبیات)

۶ ارديبهشت ۱٣۹۶

در آستانه ی تیر (ادبیات)

۵ فروردين ۱٣۹۶

کس نخارد پشت من (ادبیات)

۱۵ اسفند ۱٣۹۵

بیخوابی و خیال (ادبیات)

٨ اسفند ۱٣۹۵

گذرِ وحش (ادبیات)

٣۰ دی ۱٣۹۵

مژده (ادبیات)

۱۴ دی ۱٣۹۵

کار هر بز نیست. . . (ادبیات)

۲۹ آذر ۱٣۹۵

سقوطِ ایکاروس (ادبیات)

۲۰ آذر ۱٣۹۵

آخرین کولاک (ادبیات)

۱۱ آذر ۱٣۹۵

جام جم (ادبیات)

۲۹ آبان ۱٣۹۵

همزاد من (ادبیات)

۱۵ آبان ۱٣۹۵

آوازی نو (ادبیات)

۲ آبان ۱٣۹۵

در جنگل سازها (ادبیات)

۲۴ مهر ۱٣۹۵

زیر پوست نمایش حکومتی «مبارزه با فساد» چه می گذرد (سیاسی)

۴ مهر ۱٣۹۵

گواهی (ادبیات)

۲۲ شهريور ۱٣۹۵

شب کفتارها (ادبیات)

۱۶ شهريور ۱٣۹۵

دریافتن (ادبیات)

۱ شهريور ۱٣۹۵

حوای دیگری (ادبیات)

٣ مرداد ۱٣۹۵

کندو (ادبیات)

۲۱ تير ۱٣۹۵

بر ایوان دلدادگی (ادبیات)

۴ تير ۱٣۹۵

امشب (ادبیات)

۲۲ خرداد ۱٣۹۵

نهالِ تو (ادبیات)

۱٨ ارديبهشت ۱٣۹۵

رهگذرانِ خیابان ما (ادبیات)

۴ ارديبهشت ۱٣۹۵

آنچه به چشم تو و آنچه که هستم (ادبیات)

۲۶ فروردين ۱٣۹۵

گذر نوروز از باغ (ادبیات)

۱۶ فروردين ۱٣۹۵

تیغ بر تن مادرم هرگز (ادبیات)

۱ فروردين ۱٣۹۵

نغمه ی بیتابی (ادبیات)

۲۲ بهمن ۱٣۹۴

آواز شبی که می گذرد (ادبیات)

۷ بهمن ۱٣۹۴

شما را سوخت بسر آید (ادبیات)

۲٣ دی ۱٣۹۴

تردید (ادبیات)

۱۹ دی ۱٣۹۴

شبِ شاعر (ادبیات)

۴ دی ۱٣۹۴

با من بگو (ادبیات)

۱۴ آذر ۱٣۹۴

سودایی دیگر (ادبیات)

۲۹ آبان ۱٣۹۴

و هنوز (ادبیات)

۱۱ آبان ۱٣۹۴

دیکتاتوری برای حفظ محیط زیست - ۳ (اجتماعی)

۴ آبان ۱٣۹۴

اندوه (ادبیات)

۴ آبان ۱٣۹۴

دیکتاتوری برای حفظ محیط زیست - ۲ (اجتماعی)

۲۷ مهر ۱٣۹۴

در مهمانخانه (ادبیات)

۱٨ مهر ۱٣۹۴

دیکتاتوری برای حفاظت محیط زیست (اجتماعی)

۲۹ شهريور ۱٣۹۴

باز نمی گردم (ادبیات)

۲۱ شهريور ۱٣۹۴

آیلان و ندا (جهان - مقالات و خبرها)

۲۱ شهريور ۱٣۹۴

برخوردی ساده (ادبیات)

۹ شهريور ۱٣۹۴

تا همگان بخواب روند، وعده ی دیدار رسد (ادبیات)

۲۶ مرداد ۱٣۹۴

توافق هسته ای (ادبیات)

۱٨ مرداد ۱٣۹۴

عقوبت (ادبیات)

۱۲ مرداد ۱٣۹۴

با نگاهی دیگر (ادبیات)

۲۲ تير ۱٣۹۴

امید (ادبیات)

۲٣ خرداد ۱٣۹۴

پیشگویی (ادبیات)

۱۲ خرداد ۱٣۹۴

مرداب بیتابی (ادبیات)

۱٣ ارديبهشت ۱٣۹۴

مردمک های سرشار آفتاب (ادبیات)

۱۰ اسفند ۱٣۹٣

بر مرداب خیابان (ادبیات)

۲۷ بهمن ۱٣۹٣

به خاطر او (ادبیات)

۱۹ بهمن ۱٣۹٣

فسیل (ادبیات)

۱۱ بهمن ۱٣۹٣

فاصله (ادبیات)

۲۹ دی ۱٣۹٣

سالی که گذشت (ادبیات)

۱٣ دی ۱٣۹٣

آشوب در شب (ادبیات)

۹ دی ۱٣۹٣

رمز شوم جاودانگی (ادبیات)

۲۰ آذر ۱٣۹٣

مادرم مرا به اشتباه می گیرد (ادبیات)

۱۲ آذر ۱٣۹٣

اینگونه دریا، دریا شد (ادبیات)

٣۰ آبان ۱٣۹٣

و در آن بیگاه (ادبیات)

۲۱ آبان ۱٣۹٣

تا ببارم (ادبیات)

۱۰ آبان ۱٣۹٣

گذارِ بلوغ (ادبیات)

۵ آبان ۱٣۹٣

ایده (ادبیات)

۲۹ مهر ۱٣۹٣

در و پنجره بست (ادبیات)

۲۲ مهر ۱٣۹٣

قتل های قانونی با صرف چای و قهوه (حقوق بشر)

۱۵ مهر ۱٣۹٣

به مادران (ادبیات)

٣ شهريور ۱٣۹٣

چون خصلتِ خاک (ادبیات)

۱٨ مرداد ۱٣۹٣

کِهتران (ادبیات)

٣ مرداد ۱٣۹٣

باز چهارم جولای (ادبیات)

۱۲ تير ۱٣۹٣

در شب چه می گذرد (ادبیات)

۱۰ تير ۱٣۹٣

سراسر راه،‌ اذان بود و تاج و تازیانه و اسکناس (ادبیات)

۲ تير ۱٣۹٣

زخمه بر زمین (ادبیات)

۲۴ ارديبهشت ۱٣۹٣

گردش در تبعیدگاه (ادبیات)

٣۱ فروردين ۱٣۹٣

بهارِ بزه کاران (ادبیات)

۲٣ فروردين ۱٣۹٣

راز (ادبیات)

۲۶ اسفند ۱٣۹۲

در پیچِ افق (ادبیات)

٨ اسفند ۱٣۹۲

دیکتاتور در چشم انداز (ادبیات)

۲۰ بهمن ۱٣۹۲

شبی میان دو شب (ادبیات)

۱۲ بهمن ۱٣۹۲

با باد و یاوه ها (ادبیات)

۶ بهمن ۱٣۹۲

شبِ کفتارها (ادبیات)

۲۶ دی ۱٣۹۲

آوای مِه (ادبیات)

۱۶ دی ۱٣۹۲

آخرین نفر (ادبیات)

٣۰ آذر ۱٣۹۲

کهکشانِ ما (ادبیات)

۱٨ آذر ۱٣۹۲

عالیجناب (ادبیات)

۱۰ آذر ۱٣۹۲

کوهپایه ها فریاد می کشند (ادبیات)

۲۰ آبان ۱٣۹۲

صعود زمستانی (ادبیات)

۵ آبان ۱٣۹۲

بنوش (ادبیات)

۲۴ مهر ۱٣۹۲

فضای شهوانی شهر (ادبیات)

۱۱ مهر ۱٣۹۲

سیرن ها در خلیج آواز می خوانند (ادبیات)

۲ مهر ۱٣۹۲

گذرگاه پاره خطی بود پر آشوب از آغاز تا پایان (ادبیات)

۲٨ مرداد ۱٣۹۲

همزیستی مسالمت آمیز (ادبیات)

۲۵ مرداد ۱٣۹۲

دستها همه در دستی (ادبیات)

۵ مرداد ۱٣۹۲

پیوستن (ادبیات)

۱۷ تير ۱٣۹۲

چهارم جولای (ادبیات)

۱۱ تير ۱٣۹۲

ندانستیم که اینچنین (ادبیات)

٣ تير ۱٣۹۲

شایعه (ادبیات)

۲۶ ارديبهشت ۱٣۹۲

چون در گذرم (ادبیات)

۷ ارديبهشت ۱٣۹۲

شب وهم انگیز (ادبیات)

۱۵ فروردين ۱٣۹۲

باز در می زند (ادبیات)

۴ فروردين ۱٣۹۲

پی ریزی (ادبیات)

۶ اسفند ۱٣۹۱

هراس (ادبیات)

۲۱ بهمن ۱٣۹۱

در گرداب، در گرداب (ادبیات)

۱٣ بهمن ۱٣۹۱

کودک نمرده است (اینگرید یونکر) (ادبیات)

۵ بهمن ۱٣۹۱

چکه های آب، یادگار برف و بوران (ادبیات)

۱۹ دی ۱٣۹۱

کریسمس (ادبیات)

٣۰ آذر ۱٣۹۱

باورمان نکردند (ادبیات)

۲۵ آذر ۱٣۹۱

نامت در خیابان جاری است (ادبیات)

۵ آذر ۱٣۹۱

شوریدگی (ادبیات)

۲۷ آبان ۱٣۹۱

پاییز جان (ادبیات)

۲٣ آبان ۱٣۹۱

تنهایی (ادبیات)

۲٨ مهر ۱٣۹۱

ز دستت نمی‌دهم (ادبیات)

۱۵ مهر ۱٣۹۱

خدا مرده است (ادبیات)

۲۴ شهريور ۱٣۹۱

عطر نان (ادبیات)

۱۵ شهريور ۱٣۹۱

قطعه‌ای در جی ماینُر* (ادبیات)

۱۴ مرداد ۱٣۹۱

غبارِ گذرگاه (ادبیات)

۷ مرداد ۱٣۹۱

تا آن روز (ادبیات)

٣۰ تير ۱٣۹۱

اجاقی را که عهد کردم بیفروزم (ادبیات)

۱۵ تير ۱٣۹۱

وز نو آدمی (ادبیات)

۱۰ تير ۱٣۹۱

شام آخر (ادبیات)

۲۷ خرداد ۱٣۹۱

موزه (ادبیات)

۲۰ خرداد ۱٣۹۱

انتخاب (ادبیات)

۱۲ خرداد ۱٣۹۱

اعتراف (ادبیات)

۹ خرداد ۱٣۹۱

با چراغ دگران (ادبیات)

٣۱ ارديبهشت ۱٣۹۱

آینه‌ام (ادبیات)

۲۲ ارديبهشت ۱٣۹۱

آب تنی (ادبیات)

۱۰ ارديبهشت ۱٣۹۱

آنسوی دیوار (ادبیات)

۱٨ فروردين ۱٣۹۱

خاوران (ادبیات)

۷ فروردين ۱٣۹۱

یغما (ادبیات)

۲٣ اسفند ۱٣۹۰

شبِ پنبه‌زار (ادبیات)

۶ اسفند ۱٣۹۰

خانه‌ی عتیق (ادبیات)

۲۵ بهمن ۱٣۹۰

سال نو (ادبیات)

۱۴ بهمن ۱٣۹۰

فانتزی (ادبیات)

۱ بهمن ۱٣۹۰

ویرانگری (ادبیات)

٨ دی ۱٣۹۰

مرا به اشتباه می‌گیرند (ادبیات)

۱٣ آذر ۱٣۹۰

باز بیگاه آمده‌ای (ادبیات)

۲ آذر ۱٣۹۰

هیس! (ادبیات)

۲٣ آبان ۱٣۹۰

چشم انداز (ادبیات)

۱۴ آبان ۱٣۹۰

آغوش (ادبیات)

۱۷ مهر ۱٣۹۰

تا به زبان پریان با موج سخن بگوییم (ادبیات)

٨ مهر ۱٣۹۰

پنجره بر هم زن (ادبیات)

۲۹ شهريور ۱٣۹۰

فردا (ادبیات)

۱ شهريور ۱٣۹۰

به من نگو (ادبیات)

۱۴ مرداد ۱٣۹۰

پیوندِ شاخه در شاخه (ادبیات)

٣۱ تير ۱٣۹۰

آنان که «نه» نگفتند (ادبیات)

۱۷ تير ۱٣۹۰

دیلان (ادبیات)

٣ تير ۱٣۹۰

خواب ترانه و یک سروده ی دیگر (ادبیات)

۲۹ خرداد ۱٣۹۰

که چون غرق است در بی ‌چون (ادبیات)

۲۲ خرداد ۱٣۹۰

دریا دریا بماند (ادبیات)

۱ خرداد ۱٣۹۰

بیخوابی (ادبیات)

۲۵ ارديبهشت ۱٣۹۰

شب مشترک (ادبیات)

۱۴ ارديبهشت ۱٣۹۰

کبوتر طوقدار (ادبیات)

۵ ارديبهشت ۱٣۹۰

وهم سبز (ادبیات)

۲۰ فروردين ۱٣۹۰

قمار خانه (ادبیات)

۶ فروردين ۱٣۹۰

پُل (ادبیات)

۲۲ اسفند ۱٣٨۹

مهمان ناخوانده (ادبیات)

۱۵ اسفند ۱٣٨۹

رقص ارغوان (ادبیات)

۱۰ اسفند ۱٣٨۹

معراج (ادبیات)

۲۶ بهمن ۱٣٨۹

ژورنالیست (ادبیات)

۲۱ بهمن ۱٣٨۹

سپاس (ادبیات)

۵ بهمن ۱٣٨۹

شکار ماه (ادبیات)

۱ بهمن ۱٣٨۹

اغوا (ادبیات)

۱٨ دی ۱٣٨۹

باد خاوران (ادبیات)

۱٨ آبان ۱٣٨۹

 

مرضیه شاه بزاز


بازگشت به صفحه نخست