دکان میفروش کو؟


دکترعارف پژمان


• بهار نو اگر رسد، صراحی کهن کجاست
جوانه می زند جنون، شراب یاسمن کجاست ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
پنج‌شنبه  ۲۴ اسفند ۱٣٨۵ -  ۱۵ مارس ۲۰۰۷


بهار نو اگر رسد، صراحی کهن کجاست
جوانه می زند جنون، شراب یاسمن کجاست

درین جزیره کی رسد صدا به گوش آشنا
دیار میکشان چه شد، چمانه کو، چمن کجاست؟

درین گذر به سده ها، ستاره ای، رها نشد
به پیشواز گل روم، پرنده کو، پرن کجاست؟

ز شهر بند مردگان و بوف کور، خسته ام
غریو داش آ کلی، غروب کوهکن کجاست!

غم نگار یک طرف، غم زمانه یک طرف
دکان میفروش کو، حریف صف شکن کجاست!

من آن نیم که جان دهم به سایه سار بید بن
شکوه چوب دار کو، شکوفه رسن کجاست!

سپرده ام سرنوشت به دشت «آبجو» بگو
که قایق شکسته را مقام کو، وطن کجاست؟

پیاله دگر مده که از زبان، فتاده ام:
تتن تتن تتن تتن، تتن تتن تتن، کجاست!