زادبوم


خسرو باقرپور


• امروز شبیهِ خاک شده ای
باران را به تو سپرده اند
و غزل های من گِل آلودند. ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
شنبه  ۲۰ آذر ۱٣۹۵ -  ۱۰ دسامبر ۲۰۱۶


 تو شبیهِ باران بودی
مثلِ آرزو که مژده ی فردا بود.
امروز شبیهِ خاک شده ای
باران را به تو سپرده اند
و غزل های من گِل آلودند.

فردا که ابر را هم به خاک بسپارند،
من در حسرتِ نسیم، دوباره خواهم مُرد.
من آخرین عاشقِ زمین بودم
چرا در مریخ به خاکم سپردید؟

اِسن – اوایل آبان ۱٣۹۵