سلف سرویس خرسندی - هادی خرسندی

نظرات دیگران
  
    از : سیامک شاملو

عنوان : سلف سرویس؟
اگرچه از محتوای شعر شاعر خوشم آمد و کاملاً قابل قبول من هم هست آنچه ایشان میگویند و همصدا با ایشان هستم. ولی شاعر ایرانی در استفاده کلمه انگلیسی سلف سرویس معادل فارسی اش را پیدا نکردند؟ وگرنه در تبردستی و مهارت شعرگوئی ایشان شکی نیست.آفرین!
۷۵۹۴٨ - تاریخ انتشار : ۱۱ شهريور ۱٣۹۵       

    از : امیر ایرانی

عنوان : دوای درد
درود بر آقای هادی خرسندی ارجمند
پروراندن، آزادیخواهی ودمکراسی خواهی در خود ودر دیگران، دوای درد ایرانیان است وبس.
۷۵٨۷۹ - تاریخ انتشار : ٨ شهريور ۱٣۹۵