پنج فصل


خسرو باقرپور


• ای سرد و گرم چشیده!
دنیا دیده!
جادویِ جاودان!
سالِ تو پنج فصل داشت: ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
سه‌شنبه  ۲ شهريور ۱٣۹۵ -  ۲٣ اوت ۲۰۱۶ 
ای سرد و گرم چشیده!
دنیا دیده!
جادویِ جاودان!
سالِ تو پنج فصل داشت:
بهار،
تابستان،
پاییز،
زمستان؛
و... زندان!

اسن. نیمه ی امرداد ۱٣۹۵