در شبی اینگونه تاریک


مهدی فلاحتی


• گوهری هستی برایم در شبی اینگونه تاریک

خواب می دیدم که رویایم زمینی ست
گرچه هم در آسمان و هم زمین
تا چشم، سوُ دارد سیاهی
خوابهامان اینچنینی ست ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
شنبه  ۱۶ مرداد ۱٣۹۵ -  ۶ اوت ۲۰۱۶


 
گوهری هستی برایم در شبی اینگونه تاریک

خواب می دیدم که رویایم زمینی ست
گرچه هم در آسمان و هم زمین
تا چشم، سوُ دارد سیاهی
خوابهامان اینچنینی ست

باری،
خواب می بینم که رویایم زمینی ست
و هر گامی که بر می دارم انگارم که بر بی وزنیِ دریاست
خواب می بینم که بر یک جاده ی گم در سیاهی
گام سوی ناکجایی می کشم
کاش می شد دید حتا یک قدم پیداست
تنها می توانم در گمانی گنگ
خود را
- جاده نه –
بر صخره یی بینم که بالایش ستیغی سخت باریک است
(از لغزیدن پایم به هرگام این گمانم هست)
و چون از خواب در می آیم اطرافم فقط درّه ست
می بینم به نور گوهری در دست

گوهری هستی برایم در شبی کاینگونه تاریک است

--------------------------------------------
مهدی فلاحتی، واشنگتن، ۲ مرداد ۱۳۹۵
www.mehdifalahati.net