مرثیه‌یی بر ویرانگاهِ شهر‌های آتش و خون
برای آوارگانِ سوری


جهانگیر صداقت فر


• وداع با شهرِ سوخته را
                        به قفا در می‌‌منگرید
که قدمتِ اقامتِ نافرجام تان را به زادبومِ نیاکان
تنها تندیسی از سنگِ نمک
                           به یادگار بنماند . ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
سه‌شنبه  ۲۵ خرداد ۱٣۹۵ -  ۱۴ ژوئن ۲۰۱۶


 

وداع با شهرِ سوخته را

                        به قفا در می‌‌منگرید

که قدمتِ اقامتِ نافرجام تان را به زادبومِ نیاکان

تنها تندیسی از سنگِ نمک

                           به یادگار بنماند .

***

نه -

این خرابه‌ی خوف

گنه آبادِ سرزمینِ "سدوم" نبود،

زایش سرای یاًسِ مدام بود و تداومِ استیصال .

***

گردن برافراشته از غرورِ تمدنِ باستان

در معبرِ حادثه پای می‌‌فشرید،

غافل که تبردارِ بی‌ امان را

                         هر آینه

                                  به تیغ آختن تشجیع می‌‌کنید !اعتراض، اما

ضرورتِ تعهدِ انسان به ساحتِ آدمیت است

که عیسی گونه

            تن‌ در دادن به خفتِ تسلیم

خود ضمانِ رستگاری نیست .زورقِ فرسوده را در تلاطمِ خیزابِ خون

به جانبِ موجکوبِ کرانه

                         پارو می‌‌کشید

تا مرگ -

      شجاعتِ بازوان تان را

                            سرودی حماسه وار بسراید .

***

بگذار

پژواک‌ِ نعره‌ی عصیان

                     چندان در آوارِ شهر‌های کن‌ فیکون مکرّر شود

تا دیگر لکه‌ی ننگی به دامنِ قحبه‌ی تاریخ

                                        به یادگار بماند .نه -

این خلقِ پا در گریز

                  شهروندِ مرز و بومِ "سدوم" نیست

و قابیل

یگانه قهرمانِ این دفترِ خون و جنون نبود ....


                                  *********

جهانگیر صداقت فر

وست وود - ۴ جون ۲۰۱۶