مجلس آلمان، کشتار ارمنی‌ها در ترکیه عثمانی را "نسل‌کشی" نامید


حسن رحمان پناه


• محکومیت نسل کشی آرامنه، اگر چه لازم و ضروری است، اما کافی نیست. دولت کنونی ترکیه به جرم کشتار سیستماتیک و روزانه مردم کردستان و حمایت از جریان ضدانسان و جنایت پیشه "داعش" و دیگر گروههای اسلامی و مذهبی نیز باید محکوم و رسوا شود ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
آدينه  ۱۴ خرداد ۱٣۹۵ -  ٣ ژوئن ۲۰۱۶


بوندستاگ (مجلس نمایندگان المان) در نشست روز پنچ شنبه ٢ ژوئن خود، کشتار ارامنه در سال ١٩١٥ و ١٩١٦ در جریان جنگ اول جهانی که در آن یک میلیون ٥٠٠ هزار نفر و در دوران امپراتوری در حال اضمحلال عثمانی توسط "ترک های جوان" صورت گرفت را نسل کشی خواند. قطعنامه به رسمیت شناخته شدن کشتار ارمنی ها توسط ترک های جوان ، توسط "حزب سبز" آلمان به مجلس این کشور پیشنهاد و ائتلاف حاکم "دموکرات مسیحی‌ها و سوسیال دموکرات‌ها" از این قطعنامه حمایت کردند. این قطعنامه با یک رای مخالف و یک رای ممتنع به تصویب رسید. پارلمان آلمان با تصویب این قطعنامه به جمع تعدادی از کشورهای که قبلآ نسل کشی آرامنه را به رسمیت شناخته بودند و از جمله "پارلمان اروپا" پیوست که در بهار ۲۰۱۴ نیز در قطعنامه‌ای از ترکیه خواست تا قتل عام ارامنه را به عنوان «نسل‌کشی» به رسمیت بشناسد و در مسیر آشتی بین دو ملت ارمنستان و ترکیه، کمک کند.
این قطعنامه جنبه اجرایی ندارد، اما جنبه سمبلیک و تبلیغاتی آن بویژه در شرایط کنونی که سلطان اردوغان از سوئی رۆیای سلطان عثمانی شدن را در سر دارد و از سوی دیگر در نسل کشی "ایزدیها" در منطقه "شنگال" توسط فرزند خوانده عزیزش "داعش" جنایات نیاکانش در ١٠٠سال قبل را تکرار و مورد حمایت قرار داده بود، از جنبه سمبلیک فراتر رفته و بر انزوای بیشتر دولت اسلامی حزب "عدالت و توسعه" و بویژه نفرت عمومی از رهبر حزب و حکومت آن "اردوغان" خواهد افزود.
در این قطعنامه بر نقش المان نیز در جریان جنگ اول جهانی که از متحدین امپراتوری عثمانی بود اشاره شده و عنوان "نسل کشی" به کار برده شده است. ‌همچنین در این قطعنامه پذیرفته شده است که "آلمان به واسطه ائتلافش با امپراطوری عثمانی در جنگ جهانی اول، و بی عملی برای پیشگیری از کشتار ارمنی‌ها، تا حدی در این زمینه مقصر است".
البته و برخلاف پارلمانتاران "محترم" آلمان باید اقرار کرد که دولت آلمان نه تنها در جریان جنگ جهانی اول "مقصر" است، بلکه از مسببین آن محسوب می شود. جدا از شرکت فعال در جنگ جهانی اول، دولت نازیست آلمان به رهبری هیتلر فاشیست، بانی و آغازگر جنگ جهانی دوم نیز بود که در آن بیش از ١٠٠میلیون انسان را ناچار به نبرد با همدیگر کردند که بیش از ٦٠ میلیون انسان قربانی سیاست های جنون آمیز هیتلر، هیئت حاکمه آلمان و ایتالیا و دیگر کشورهای امپریالیستی و جنگ طلب شدند.
قطعنامه اقرار به نسل کشی ارامنه در پارلمان آلمان، امروز در شرایطی تصویب شد که افکار عمومی مترقی و انساندوست چه در آلمان و چه در ترکیه و چه در گوشه و کنار جهان، نسل ها و دهها سال است که بر کشتار صدها میلیونی و نسل کشی سازمانیافته آرامنه توسط "ترک های جوان" و حاکمان مسلمان دولت عثمانی اگاه و بارها آنرا محکوم و رسوا کرده است. اما حاکمان مستبد ترکیه بعد از شکل گیری دولت جدید ترکیه توسط پدر و بنیانگذار پان ترکیسم این کشور"کمال اتاتورک" تاکنون از به رسمیت شناخته شدن نسل کشی سازمانیافته آرامنه خودداری کرده و کماکان خودداری خواهند کرد. حاکمان ترکیه چه در دوران قدرت سلاطین عثمانی و چه در دوران قدرت گیری "تورک های جوان" و سپس ایجاد "ترکیه نوین" دهها قتل عام و نسل کشی دیگر، از جمله کشتار دستجمعی مردم کرد، آسوریا، مسیحیان و یونانیان در این کشور را در کارنامه ننگین و مملو از جرم و جنایات خود دارند. اکنون و در جلو چشمان نظارهگر نمایندگان پارلمان آلمان و دیگر کشورهای اروپایی و جهان، روزانه شاهد کشتار، قتل عام و ویران کردن سازمانیافته محل کار و زندگی مردم کردستان، در کردستان ترکیه توسط ارتش فاشیست این کشور به رهبری حزب و دولت "اک پارتی" هستیم، اما صدای این دولت مردان جبون و بی اخلاق در هیچ کجا شنیده نمی شود.
امروز برای افکار مترقی و انساندوست، تنها صدور قطعنامه در محکومیت نسل کشی صدسال قبل یک میلیون و نیم آرامنه کافی نیست. بلکه جبران خسارت بازماندگان آنان و همچنین محکومیت و پایان دادن به کشتار روزانه مردم کرد در کردستان ترکیه باید در اولویت تقابل با دولت و حزب اسلامی و فاشیست اردوغان باشد.
دولت های ترکیه در طول تاریخ ٥٠٠ساله امپراطوری عثمانی و سپس قدرت گیری "ترک های جوان" و بنیانگذار ترکیه "نوین" کمال اتاتورک تاکنون، یکی از کانونهای اصلی ارتجاع، مذهب و سرکوب مردمان تحت ستم در داخل و خارج از مرزهای آن و حامی حرکت های ارتجاعی و ضدمردمی بوده است. به موازات جنایات در بیرون از مرزهای دولت عثمانی و ترکیه نوین، مردم این کشور نیز قربانی سیاست های سرکوبگرانه و ضدانسانی حاکمان مذهبی یا ناسیونالیست این کشور بودهاند. جنایات دولت اسلامی عراق و شام (داعش) در طول ٢ سال گذشته در کشورهای عراق و سوریه، بدون حمایت مادی، نظامی، تدارکاتی، انسانی، درمانی و پزشکی و پشت جبههای ترکیه و متحدان آن در این دو کشور ممکن نمی شد. مبارزه علیه دولت اسلامی کنونی "اک پارتی" بخشی از مبارزه منطقهای برای تضعیف جریان ارتجاعی و ضدانقلابی اسلامی در منطقه و حمایت از مبارزات آزادیخواهانه در ترکیه، سوریه و عراق علیه حکومت و حزب "اردوغان" است. محکومیت نسل کشی آرامنه، اگر چه لازم و ضروری است، اما کافی نیست. دولت کنونی ترکیه به جرم کشتار سیستماتیک و روزانه مردم کردستان و حمایت از جریان ضدانسان و جنایت پیشه "داعش" و دیگر گروههای اسلامی و مذهبی نیز باید محکوم، رسوا و به همت اعتراض و مبارزه برحق مردم این کشور و حمایت های منطقهای و جهانی از آنان از اریکه قدرت به زیر کشیده شود و حکومتی مردمی که برخواسته از نیاز و مطالبات مردم این کشور باشد جای آنرا پر کند. تنها در چنین شرایطی است که بخش کوچکی از رنج، درد، آزار و محنت های نسل کشی آرامنه ، قتل عام آسوریها، یونانیان، مسیحیان و مردم ستمدیده و مقاوم کردستان نیز در گذشته و حال التیام خواهد یافت.