میعاد با عشق در آستان پیره سری


جهانگیر صداقت فر


• نه -
    سالخورده نیستم ؛
ز هنجارِ تپش‌هایی‌ که برناست
پیداست که ضاربِ نبض ام ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
شنبه  ۱٨ ارديبهشت ۱٣۹۵ -  ۷ می ۲۰۱۶


 
قناریانِ سحر خیز

                   منادیانِ امیدند .

*

نه -

    سالخورده نیستم ؛

ز هنجارِ تپش‌هایی‌ که برناست

پیداست که ضاربِ نبض ام

                           هنوز

                                 ناظمی تواناست ؛

و لحنِ پُرشور شباهنگ

                      سرشارِ تمناست ،

یعنی‌ که عشق

             به شوقِ جاودانگی

                               زنده است هنوز ،

و تا عشق باشد

من جوان می‌‌خواهم ماند.

*

می‌ باید این طُرفه به ذهن بسپارم

و در هر دَم و بازدم به یاد بیارم.....

آه -

امان ز نابکاریِ نسیانِ لعنتی ، اما !

                                       آه .

                                     ***********

جهانگیر صداقت فر

تیبوران - ۳ می ۲۰۱۶