گردون


مهدی فلاحتی


• روزِ من
           با جرعه های تلخِ از شب مانده هایم  
می شود آغاز. ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
يکشنبه  ۲۶ آذر ۱٣٨۵ -  ۱۷ دسامبر ۲۰۰۶


 
روزِ من
           با جرعه های تلخِ از شب مانده هایم  
می شود آغاز.
 
تا غروبم
                         ناگزیریهاست
.  حسِّ طاقتسوزِ با بیهودگی دمساز -
 
انتهای شب
                              به خود مستانه می گویم
که فردا روزِ بیداری ست
- به نجوایی که دیگر سخت تکراری ست !
 
  پراگ - نوامبر۲۰۰۶