برای بزرگتر شاعر شهامت و طنز
شِق سوم


هادی خرسندی


• کنج سلولی نشسته صبح و شام
گفت هالو با خودش (عالی پیام)

در گلستان داده استاد سخن
فرضی از حال تو و احوال من: ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
پنج‌شنبه  ٨ بهمن ۱٣۹۴ -  ۲٨ ژانويه ۲۰۱۶ 
کنج سلولی نشسته صبح و شام
گفت هالو با خودش (عالی پیام)

در گلستان داده استاد سخن
فرضی از حال تو و احوال من:

«پای در زنجیر پیش دوستان»
«به که با بیگانگان در بوستان»

ظاهراَ آن سعدی صاحب کمال
بدتر از آن را ندیده در خیال

گر بخواهی شِق سوم، سعدیا
بیت خود را خط بزن پاشو بیا!

تا ببینی هالوی شیرین زبان
پای در زنجیر پیش دشمنان!


----------------------

فیسبوک هادی خرسندی
https://www.facebook.com/Hadi-Khorsandi-247819131902635/