یوسف گم گشته پناهنده شد!


هادی خرسندی


• یوسف گم گشته پیدا شد در آلمان غم مخور
گفت دیگر برنمیگردم به کنعان غم مخور

ای پناهنده کنون که رفته ای در جای امن
از غم سوریه بگذر بهر لبنان غم مخور ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
آدينه  ۲۴ مهر ۱٣۹۴ -  ۱۶ اکتبر ۲۰۱۵


 
یوسف گم گشته پیدا شد در آلمان غم مخور
گفت دیگر برنمیگردم به کنعان غم مخور

ای پناهنده کنون که رفته ای در جای امن
از غم سوریه بگذر بهر لبنان غم مخور

خانم مرکل اگر یکخرده باشد بدحجاب
ای برادر بابت ناموس ایشان غم مخور

تو در اینجا نه پی «امر به معروف» آمدی
در همین حدی که مفتی میخوری نان غم مخور*

میزبان را گو که حال شیعه و سنی بدان
گر زند مهمان لگد بر تخم مهمان غم مخور

بمب پوتین گر دو روزی جان مردم را گرفت
ای اوباما، مرگ «بو»* از بهر آن جان غم مخور

بمب آمریکا اگر یک روز و یک شب در میان
اشتباهی میخورد بر فرق افغان غم مخور

گفت سردارِ سلیمانی ابا بشار اسد
تا ترا عظماست کشتیبان، ز طوفان غم مخور

در منا وقتی به شوق کعبه خواهی زد قدم
گر فتادی چون تاپاله، ای مسلمان غم مخور

یا اگر افتاد در مسجد به رویت جرثقیل
چون ترا بر لطف حق شکرست و ایمان غم مخور

در جوار حق تلف گشتن مقدس آرزوست
گر که حاجی کشته شد در عید قربان غم مخور

غم نخوردن کار انسان های صاحب درد نیست
جان هادی لااقل در حد امکان غم مخور!
--------------------------
* Bo سگ پرزیدنت اوباما*
-----------------------
* توضیح
توضیح برای آنها که ممکن است لازم داشته باشند: من خود هم پناهنده بوده ام و نان پناهندگی خورده ام. اما در میان پناهندگان و مهاجران معمولن عده ای «امر بمعروف کن» میآیند که مزاحم زندگی خصوصی افراد میشوند. روی سخن با آنهاست.
---------------------------
فیسبوک هادی خرسندی
www.facebook.com