با نگاهی دیگر


مرضیه شاه بزاز


• بردگان
هر چند که برده ماندند
به کاخها راه یافتند ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
دوشنبه  ۲۲ تير ۱٣۹۴ -  ۱٣ ژوئيه ۲۰۱۵


 
 بردگان
هر چند که برده ماندند
به کاخها راه یافتند

و پادشاهان
چون شمشیر در غلاف کردند
و پرنده ی مدح در مصلحتِ گلوگاه
لال شد،
کاسه بر گردن آویختند

آنگاه
یاران
بر بن بست دوراهی
نقبِ بر ریشه های کهنسال زدند
و تردید،
دست بر کمر و گره در پیشانی
چندان بر دهلیز گذرگاهشان خیره ماند
تا فصلِ وهم بسر آمد و ریشه ها خشکیدند.

آتلانتا، جولای ۲۰۱۵
mاdivanpress.co