در چاه


مهدی فلاحتی


• دیروزمان چه سرخوشانه گذشت
امروزمان به زمزمه سَر می شود به گوش یکدیگر:
«وای...از چه ما ندانستیم
در اندرونِ چاهِ معجزه ایم؟»! ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
شنبه  ۲۶ ارديبهشت ۱٣۹۴ -  ۱۶ می ۲۰۱۵


 
 
انبوه حادثه در چشمهامان است
وینگونه چشم به راهِ معجزه ایم!

دیروزمان چه سرخوشانه گذشت
امروزمان به زمزمه سَر می شود به گوش یکدیگر:
«وای...از چه ما ندانستیم
در اندرونِ چاهِ معجزه ایم؟»!
[]
تن در حجاب نمی مانَد
وقتی که عاشق و معشوق
در هم تنیده شوند
دل در حجاب نمی مانَد
[]
دل بسته ی خیال
رازدارانِ حیرتِ خویشتن بودیم.

دیروزمان چه سرخوشانه گذشت
معشوق
             رویاوَشانه زیبا بود.
امروزمان به زمزمه سر می شود به گوش یکدیگر:
«معشوق
             ناباورانه رویا بود»!

----------------------------
واشینگتن، ۱۸ اردیبهشت ۹۴

www.mehdifalahati.net