خوشا در آینه بودن - مهدی فلاحتی

نظرات دیگران
  
    از : فریبرز رئیس دانا

عنوان : بی عنوان.
این روزها شعرهای خوب کم هی خوانم هرچند زیاد جستجو می کنم. این یکی از شعرهای خوب بود. مزه داد. به عشق گم شده این جوری با شعر ژرف هم می توان اندیشید.در این شعر اسعارهی ساده به کار رفته است اما تمثیل گونه و بدیع.
۶٨٣۵۶ - تاریخ انتشار : ۲۱ ارديبهشت ۱٣۹۴