خوشا در آینه بودن


مهدی فلاحتی


• محو شدی
مثل سایه، مثل آب
–                      در چشم آفتاب.
مثل خانه که از پای بست ویران بود. ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
شنبه  ۱۹ ارديبهشت ۱٣۹۴ -  ۹ می ۲۰۱۵


 محو شدی
مثل سایه، مثل آب
–                      در چشم آفتاب.
مثل خانه که از پای بست ویران بود.
مثل چشمه که در سراب می جوشید
و چون به چشمه رسیدم
                               جهان
                                        تمام
بی جان بود.
[]
چه حاصل از همه عمر
وقتی امید
             عیشِ مختصر است و عشق
همیشه محتضر است؟
[]
اگر که آینه نباشد،
دلت همیشه کاسه ی دریوزگی ست
که عابران
               در آن
اضافیِ انبانِ خویش می ریزند.
اگر که آینه نباشد
                      که بنگری به حلقه ی داری
که دیگران به گردنت آویزند.
اگر که آینه نباشد....!

-----------------------------
واشینگتن، ۱۱ اردیبهشت ۹۴
www.mehdifalahati.net