آوازِ آن که از دریا گذر کرد


خسرو باقرپور


• "قرارم با خدایم؛
با خودم این است:
دیگر حکایتِ دل با کسی نخواهم گفت."
این را دریانوردی گفت؛
که صلابت اش معنایِ صخره اگر نبود؛ ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
پنج‌شنبه  ٣ ارديبهشت ۱٣۹۴ -  ۲٣ آوريل ۲۰۱۵ 
-: "قرارم با خدایم؛
با خودم این است:
دیگر حکایتِ دل با کسی نخواهم گفت."
این را دریانوردی گفت؛
که صلابت اش معنایِ صخره اگر نبود؛
اشگ هایش؛
خونبهایِ گذرِ سربلند؛
از هر چه طوفان بود.
آواز عاشقانه ی پُر شورش؛
در تنهایی ی غرورِ او؛
گردبادوار ؛
بر هفت دریا می چرخید
و کاکایی های طوفانباز؛
ترانه های او را
از موج های سهمگین؛
می چیدند؛
به لانه می بردند؛
و در گوشِ جوجه هایِ عاشقِ دریا؛
می خواندند.

هان ای قاضیانِ وِنیزی!
شرم بر ترازویِ آویخته از انگشتانِ شما!
سکوتِ خسته ی این ناخدا؛
شایایِ شماتتِ گدایانِ بندر نیست.