نگاه


مهدی فلاحتی


• چیست در نگاه؟
که یک تلاقی - از آن دست که می دانی،
هجومِ حیرتِ خاموش است! ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
سه‌شنبه  ۲۱ بهمن ۱٣۹٣ -  ۱۰ فوريه ۲۰۱۵


 
 چیست در نگاه؟
که یک تلاقی - از آن دست که می دانی،
هجومِ حیرتِ خاموش است!


ماه
در برابر توست
و هیچ نمیدانی از کجا به این سفر آماده بوده است.


و آن کشاکشِ هرلحظه خویشتن با خویش
حضور مستی از آن نگاهِ نوشانوش است.


و بامداد که می شود، آن ماه
تنها صدای در گوش است./

-------------------------
واشینگتن، ۲۰ بهمن ۱۳۹۳

www.mehdifalahati.net