ای اوباما ... - هادی خرسندی

نظرات دیگران
  
    از : امیر آمویی

عنوان : عزم مسلمانی بکن
هادی جان، دمت گرم.
این چند بیت را باید فراموش کرده باشی بنویسی. بیت آخر برای زارخندیدین است:
خطاب به اوبا جون،
در میان بس سخنها می‌زنی جر سر به سر
جر زدنها را عمو صرف هوسرانی بکن
از دروغ و دیو داعش دائما دم می زنی
روز و شب با دیو داعش "راندو"رانی بکن
در دل خاور زمین هی بذر اسلامی بپاش
ور کم است اینت، اوبا، عزم مسلمانی بکن
می‌دهی پندی به خائن اردوغانت بیش و کم
که-اردوغان بر ضد کردان بمب بارانی بکن
*
آه از این جهل مرکب که گرفته جان ما
کن سخن کوتاه هادی فکر سلمانی بکن!
۶۵۰۰۶ - تاریخ انتشار : ۲۲ مهر ۱٣۹٣       

    از : امیر آمویی

عنوان : حمله‍ی جنگنده های ترکیه به کردهای پ ک ک در حمایت از داعش
هادی جان سلام

خیلی زود به حرف شما گوش کردند. این هم پاسخشون:

http://www.bbc.co.uk/persian/world/۲۰۱۴/۱۰/۱۴۱۰۱۴_l۲۶_turkey_pkk_air_strike

آمویی
۶۵۰۰۵ - تاریخ انتشار : ۲۲ مهر ۱٣۹٣