ای اوباما ...


هادی خرسندی


• ای اوبامای مچل کمتر رجزخوانی بکن
یک نگاهی هم ز سوراخی به کوبانی بکن

پنجره ها را ببند و پشت در را گل بگیر
پس به لپ تاپ ات کلیک، البته پنهانی بکن ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
سه‌شنبه  ۲۲ مهر ۱٣۹٣ -  ۱۴ اکتبر ۲۰۱۴


 ای اوبامای مچل کمتر رجزخوانی بکن
یک نگاهی هم ز سوراخی به کوبانی بکن

پنجره ها را ببند و پشت در را گل بگیر
پس به لپ تاپ ات کلیک، البته پنهانی بکن

فاصله از اسکرین را حفظ کن، غافل مشو
سکیوریتی را رعایت، هرچه بتوانی، بکن

یک کمی اخبار داعش را بخوان با احتیاط
بعد، تعریفی ز اسلام و مسلمانی بکن

مسلمین واقعی را هرچه بتوانی بزن
جیره خواران را ولی دعوت به مهمانی بکن*

خوب آنها را بساز و بعد مثل طالبان
دوستان! را در گوانتانامو زندانی بکن

فیسبوک کشور ترکیه را لایکی بزن
بند و بستی آنچنانکه افتد و دانی بکن

در اطاعت از جهانخواران پشتیبان خویش
تا توانی کارهای غیر انسانی بکن

امپریالیسم را تعظیم کن، تکریم کن
حق خلق کُرد را در پاش قربانی بکن

خدمت بشار اسد بفرست یک ایمیل خوب
پس حمایت های مرموزی از آن جانی بکن

این میان یک زنگ کوتاهی به پوتین هم بزن
یک تلیفون هم سر راه ات به روحانی بکن

بعد مثل آدمی بی قدرت و بی اختیار
زر بزن ـ نه، معذرت میخوام! ـ سخنرانی بکن
ـــــــــــــــــــــــــ
*اشاره به مهمانی های افطار کاخ سفید در ماه رمضان.