شعر هایی که خواب دیده ام


سعید سلطانی طارمی


• دور و بر همین جایی که داعش به گندش کشیده
نوح دنبال جایی می‌گشت تا از کشتی فرود آید.
خدا زمین را شسته بود ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
شنبه  ۱۹ مهر ۱٣۹٣ -  ۱۱ اکتبر ۲۰۱۴


 
 
دور و بر همین جایی که داعش به گندش کشیده
نوح دنبال جایی می‌گشت تا از کشتی فرود آید.
خدا زمین را شسته بود
                از دروغ و دروج
                از آز و جنون
               از تنهایی و طاعون
کلاغ رفت و
             رفت و
                      رفت       تا گم شد
چون همه جا پاک بود و او دوست نداشت
کبوتر رفت
زیتون را یافت
و زمینی را که از صلح پوشیده بود

نوح از کشتی فرود آمد.
و اهل از کشتی فرود آمد
و حشم از کشتی فرود آمد.


دارم از خودم می‌پرسم
چگونه است که جنگ و تنهایی از همه سو فواره می‌زند
خدا زمین را خوب نشسته بود؟
یا نوح در انتخابش اشتباه کرده‌بود؟
                                             ۱۱/۷/۹٣