از دفتر خاطرات یک دانش‌آموز فلسطینی


سعید سلطانی طارمی


• روح کودکان غزه چه اهمیتی دارد؟
مهم خاطر خیابان‌های تل‌آویو است
که از شنیدن صدای پای مضطرب، آشفته می‌شوند. ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
دوشنبه  ۶ مرداد ۱٣۹٣ -  ۲٨ ژوئيه ۲۰۱۴


 چقدر بخشنده‌اند.!
چقدر بزرگوارند اسرائیلی‌ها!
خانه‌ی ما را با بمبی می‌کوبند که هزار بار گرانتر از خانه‌ی ماست
حتما به این خاطر است که پرزیدنت آمریکا
صلح‌دوست اوباما
حق را به آنان می‌دهد

چقدر بزرگوارند اسرائیلی‌ها!
چقدر بخشنده‌اند!
که مابه‌التفاوت بمب ها را از جان ما برمی‌دارند.
اگر گل یا درخت یا پول می‌خواستند
چه باید می‌کردیم؟

روح کودکان غزه چه اهمیتی دارد؟
مهم خاطر خیابان‌های تل‌آویو است
که از شنیدن صدای پای مضطرب، آشفته می‌شوند.

بفرمایید آقایان
نوبل صلح امسال را هم تقسیم کنید بین خودتان
بجنبید
پیش از آن که ما تمام شویم.   
                           ۶/۵/۹٣ ونداربن