ناقضان قانون در کمین «محاکمه»ی افشاگر نقض


مارال سعید


• آقای رئیس جمهور آمریکا، جناب وزیر، باید اذعان داشت؛ با نادیده انگاشتن آزادیهای فردی و زیر پا نهادن قوانین (حتی فقط قوانین ایالات متحده) نمی توان انتظار پذیرش دکترین رهبری ایالات متحده بر جهان در میان حداقل افکار عمومی را داشت ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
پنج‌شنبه  ٨ خرداد ۱٣۹٣ -  ۲۹ می ۲۰۱۴


در خبرها شنیدیم و خواندیم سخنرانی باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده ی آمریکا در مراسم پایان سال تحصیلی آکادمی علوم نظامی وست پوینت را که بر نقش رهبری آمریکا بر جهان تأکید داشت* و در کنار آن میخوانیم گفته ها و رهنمودهای جان کری وزیر امور خارجه ی ایالات متحده ی آمریکا به ادوارد اسنودن (افشاگر افتضاح جاسوسی قرن) را**! و حال می پرسم از آنها:

آقای پرزیدنت اگر مسئولیت دارید که بر نقش رهبری ایالات متحده بر جهان پای بفشارید، جدا از اینکه این دکترین تا چه حد بر واقعیات عینی امروز جهان استوار است، باید که ادعای خویش را بر اساس تغییرات حقوق بین الملل قرن بیست و یکم استوار سازید. بر اساس این حقوق از هیچ دولتی در هیچ نقطه از جهان پذیرفته نیست تا به نام حفظ منافع کشور خویش نتنها به قوانین کشور خود بلکه به قوانین پایه ای حقوق بین الملل که همانا آزادیهای فردی و حفظ و حراست این آزادیها از پایه های اساسی آنست وقعی ننهد و با نادیده گرفتن آن سعی بر کنترل مردم جهان نماید.
آقای رئیس جمهور، دولت شما و دولتهای ماقبل شما زیر عنوان مبارزه با «تروریسم» قوانین آمریکا را زیر پا نهاده اند و حقوق پایه ای مردم ایالات متحده و دیگر ملل را خدشه دار ساخته اند و حقوق بین الملل را نادیده گرفته اند. این رفتار از مصادیق بارز مجرمیت بر اساس قوانین ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورهای دمکراتیک دنیاست. بر همین اساس نمی توان انگشت اتهام را به سمت اشخاصی نشاته رفت که افشاگر این اعمال و رفتار مجرمانه و قانون شکنانه بوده و هستند.
آقای پرزیدنت، شما سوگند خورده اید مجری قانون اساسی و قوانین حاکم بر دادگستری ایالات متحده باشید، همین قوانین بر آزادیهای فردی تأکید دارند و ورود به عرصه ی خصوصی افراد را فقط بر اساس حکم دادستان مجاز دانسته اند. دولت شما و دولتهای ماقبل شما از این قوانین تخطی کرده اند و بر اساس همین قوانین مجرم و قابل پیگرد قانون هستند.
حال می پرسم آقای رئیس جمهور؛ آیا بر اساس دکترین شما، افشای اینکه دستگاه دولتی ذیربط شما از قوانین ایالات متحده و حقوق بین الملل تخطی کرده و حقوق مردم را زیر پا نهاده است، جرم محسوب میشود؟ یا بیان این مطلب که رفتار دولت شما مجرمانه است، جرم است!   

و اما شما، آقای کری، وزیر محترم امور خارجه ی ایالات متحده که اصرار دارید در گفتارهایتان (حداقل در ارتباط با افتضاح جاسوسی سازمان NSA) از ادبیاتی استفاده کنید که در فرهنگ فرهیختگی بوی مشمئز کننده ی داش مشدی گری و زن ستیزی میدهد. با احترام تمام، علیرغم میل باطنیم سعی میکنم در مواجهه با شما از همان ادبیات سود بجویم.
شما به ادوارد اسنود رهنمود میدهید اگر «مردی» و اگر «میهن پرستی» به ایالات متحده برگرد تا طبق قوانین تو را محاکمه کنیم.
آقای وزیر، اگر شما «مرد» هستید و «میهن پرست» چرا به واسطه ی نادیده گرفتن و عدم اجرای قوانین آمریکا توسط دولت وقت ایالات متحده، خود را ملزم به استعفا نه از وزارت بلکه انتقاد از عدم اجرای قانون ندیده اید؟
آقای وزیر، شما بایست بهتر از من بدانید که با کمی اغماض از ابتدای قرن بیست و یکم در دنیا تغییرات عمده ای آغاز گردیده که کمترین حاصل آن در کشورهای دمکراتیک خط بطلان کشیدن بر لفاظی های دروغین میهن پرستانه و ژست «مرد» بودن است. شما بهتر است که در جایگاه وزیر امور خارجه ایالات متحده که رئیس جمهور آن داعیه ی رهبری جهان دارد حافظ و مجری صادق قوانین باشید نه نادیده گیرنده آن.
حال می پرسم آقای وزیر، شما بر اساس کدام استدلال به همکاران خود در سراسر جهان پاسخ میدهید و توجیه می کنید اعمال مفتضحانه ی سازمان NSA را وقتی حتی تلفنهای همان همکارانتان را شنود کرده اید و این در حالی بوده و هست که این رفتار بدون هیچگونه مجوز قانونی صورت گرفته و میگیرد؟ شما چگونه میتوانید از بزرگترین افتضاح قانون شکنانه و آزادی ستیزانه قرن توسط دولت آمریکا خبر داشته باشید و باد به غبغب بیندازید و خون به چهره بیآورید و داد از «میهن پرستی» بزنید در حالیکه این افتضاح اسباب سرشکستگی دولت آمریکا را فراهم نموده است و دست آخر هم به ادوارد اسنودن این وجدان ناسور بشریت رهنمود بدهید: «مرد» باش و برگرد تا محاکمه ات کنیم!

آقای رئیس جمهور، جناب وزیر
باید اذعان داشت؛ با نادیده انگاشتن آزادیهای فردی و زیر پا نهادن قوانین (حتی فقط قوانین ایالات متحده) نمی توان انتظار پذیرش دکترین رهبری ایالات متحده بر جهان در میان حداقل افکار عمومی را داشت. اگر شما خود به قوانین احترام نگذارید و خود مجری صادق قوانین نباشید نمی توانید از دیگران بخواهید بر اساس قوانین عمل نمایند و بدتر از آن، نمی توانید کسی را که در حفظ و حراست از همین قوانین اقدام به افشای بی قانونیهای شما نموده است را محاکمه کنید.

مارال سعید

* http://www.dw.de

** http://www.akhbar-rooz.com