گفتگوی درونی یک کارگر بیکار


سعید سلطانی طارمی


• خسته ام
خسته ام و فکر می کنم
کوه ‌کندن و ورق ورق عرق کنار کار ریختن ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
پنج‌شنبه  ۱۱ ارديبهشت ۱٣۹٣ -  ۱ می ۲۰۱۴


 خسته ام
خسته ام و فکر می کنم
کوه ‌کندن و ورق ورق عرق کنار کار ریختن
استراحت است در برابر نشستنِ میان در،
                                              و گوش دوختن به گوشی موبایل
                                        که هزار سال می‌شود سکوت کرده‌است
استراحت است در برابر نشستنِ میان در و چشم‌دوختن به دست‌ها که کَم کَمَک،
صاف و لا‌ابالی و قشنگ می‌شوند.
***
گوشی سکوت و دست‌های صاف،
یعنی اضطراب،
اضطراب، یعنی آسمان تهی‌ست،
آسمان تهی‌ست، یعنی این‌که کار نیست
کار نیست یعنی اینکه از کنار زندگی کناره گیر.
از کنار زندگی کناره گیر، یعنی این‌که هیچ چیز،
                                                 هیچ چیز،    هیچ چیز آرزو نکن
هیچ چیز آرزو نکن، یعنی این که در میان در
آن‌قَدَر
منتظر بمان
آن‌قَدَر
خسته شو
آن‌قَدَر
لابه لای خشم لال خویش ضجه کن
تا بمیر.

خسته‌ام    و فکر می‌کنم
سال‌هاست مرده‌ام
                        ٨/۲/۹۲