مسخره ها - هادی خرسندی

نظرات دیگران
  
    از : ماهرو م

عنوان : هنرمندانه سروده شده بود
شعر طنز آمیز بسیار زیبا و آهنگینا و جذابی است
درود بر سراینده آن شاعر ارجمند آقای خرسندی
۶۰۶٨۶ - تاریخ انتشار : ۲۷ بهمن ۱٣۹۲