در پساپشتِ حصار ِ سربی ِ شب


جهانگیر صداقت فر


• ابری خاطرم امشب سر ِ باران دارد
پشتِ طوفانی ِ بغضم سیلی ‌ست
                               که هر دم سر ِ طغیان دارد .... ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
آدينه  ۲۵ بهمن ۱٣۹۲ -  ۱۴ فوريه ۲۰۱۴ ابری خاطرم امشب سر ِ باران دارد

پشتِ طوفانی ِ بغضم سیلی ‌ست

                               که هر دم سر ِ طغیان دارد ....

چه کسی‌ چتر گشود ؟

این نوا-نغمه در آهنگِ نوازش

                                  نوت ِ آوای ِ که بود ؟های !

دلم امشب چو سراپردهٔ‌ی تاریک جهان تنگ است

طپش ِ نبض ِ حیات

در ر گ آوند ِ تنم سخت بد آهنگ است ....

چه کسی‌ ا‌ه کشید ؟

چه کسی‌ در قفس ِ سینه چو من شیون ِ طوفان دارد ؟آها، اه،

ابری‌ام امشب و آبستن ِ درد

د ل ِ تنگم هوس ِ بارش ِ رگبار بهاران دارد ....

***

پشتِ این سربی ِ دیوار آیا

                        انتظاری هست ؟

پشتِ این برفی ِ بی‌ فردا

هرم دستان نوازشگر ِ یاری هست ؟ابری‌ام امشب و آبستن ِ زخمی کهنه ....

                                                   *********

جهانگیر صداقت فر