اوکرائین از "میدان" تا اتحادیه اروپا - اردشیر قلندری

نظرات دیگران
  
    از : peerooz

عنوان : " اتحادیه اروپا را گا...دم "
گاهی اخبار سیاسی خیلی هم بامزه میشوند. در سفر اخیر خانم Victoria Nuland معاون وزیر خارجه امریکا در امور اتحادیه اروپا به اوکراین, اتفاق جالبی افتاد. ایشان در یک گفتگوی محرمانه - که محتوای آن ظاهرا از طرف روسیه ضبط و پخش شده است - به سفر امریکا در اکراین از سیاست اتحادیه اروپا انتقاد کرده و پیشنهاد کرده است که یکی از مخالفان مورد حمایت امریکا را به حکومت اوکراین تحمیل کرده و فرمالیته رسمی آنرا به عهده سازمان ملل بگذارند. در جریان این گفتگو ایشان چیزی فرمودند به این معنی که ما کار خود را میکنیم و میدانی , اتحادیه اروپا را گا...دم " and you know, f**k the EU". که البته این اظهار لطف چاروادری موجب خشم شدید سرکار علییه خانم مرکل گردیده است.

http://news.yahoo.com/us-diplomat-۳۹-eu-expletive-۳۹-absolutely-unacceptable-۱۱۵۸۵۳۳۳۵.html
۶۰۴٣۴ - تاریخ انتشار : ۱۹ بهمن ۱٣۹۲