دیر


جهانگیر صداقت فر


• من آمده بودم
تا نیمرخ ماه را در شب بدر
به قابِ چارپاره یی بنشانم
و بیاویزمش به یادگار
به سینه ی اعصار. ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
دوشنبه  ۱۵ مهر ۱٣۹۲ -  ۷ اکتبر ۲۰۱٣


 

من آمده بودم

تا نیمرخ ماه را در شب بدر

به قابِ چارپاره یی بنشانم

و بیاویزمش به یادگار

به سینه ی اعصار.

من آمده بودم که اشک انتظار ببارم

به صحاری تشنه.من،

    باری،

          آمده بودم که وسعتِ عشق را

در طرحی از غزل بنگارم.□□من آمدم

          امّا دریغ،

                     در شب ابری.من آمدم ولی

دُردانه های اشتیاق را

                         سیلاب برده بود؛وقتی که من آمدم،

                     افسوس

                              عشق مرده بود.□□□تیبوران- ٣ اکتبر ۱۹۹٨