صبح


جهانگیر صداقت فر


• خورشید و پاره‌ ابر
                به هم بر آمدند
و بر زمینه‌ی فیروزه
                     دشتی ز لاله و لبخند بر دمید. ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
آدينه  ٨ شهريور ۱٣۹۲ -  ٣۰ اوت ۲۰۱٣


 
 

۱-

خورشید و پا ره‌ ابر

                به هم بر آمدند

و بر زمینه‌ی فیروزه

                     دشتی ز لاله و لبخند بر دمید.

آنگاه

بر روز شمار ِ زمین

                      صفحه‌ی زرکوب ورق خورد

و چشم انداز جهان

                   دوباره زیبا بود.

۲-

تا دختر ِ پگاه از خماری خواب

                                  دیده باز کند

                                             به ناز ،

شبگیر

در پرده‌ی طلوع

               از آفتاب سرود

و نکهتِ دم ِ بامداد

بر بکر ِ دشتِ مه‌ آلود

                     پر گشود.

۳-

بازو گشاده به پهنه‌ی آفاق

استاده بر ستیغ ِ قله‌های غزل

                                 غرور ِ شاعر صبح :

زرینه گوی عظیمی از آتش ِ زرتشت و

                                          نور ِ آشتی

اینک -

      در آستان ِ حضورش طلوع می‌‌کند.                                                 **********

جهانگیر صداقت فر
تیبوران - ۲۷ آگست ۲۰۱۳