مثل تو
برای افسانه


مهدی فلاحتی


• مثل تو شاید گلویم خشک...
مثل آن روزی که می گفتی
                                 از انگوری ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه  ٣۰ مرداد ۱٣۹۲ -  ۲۱ اوت ۲۰۱٣


 
برای افسانه

مثل تو شاید گلویم خشک...
مثل آن روزی که می گفتی
                                 از انگوری
که می گفتند:
بی تا بوده مستی شرابش.
مثل آن وقتی که می گفتی:
سبو بشکسته بوده ست و
نمی دانستی از آغاز
                        کجا شد قطره، حتا قطره یی
از بوده ی آبش.
مثل آن ماهی که می میرد
و دریایی
که بی فرق است
                     بیداری
                              و یا خوابش.

مثل تو شاید
گلویم خشک مانده ست.

واشینگتن، 27 مرداد 1392
www.mehdifalahati.net