بی زاری


مهدی فلاحتی


• من که گفتم
از شعاری که همه باد
گذشتم
مرده بادی، زنده بادی
(نشود کاش کسی کشته به تیری و طنابی) ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
يکشنبه  ۲۹ ارديبهشت ۱٣۹۲ -  ۱۹ می ۲۰۱٣


 من که گفتم
و گذشتم
از سرابی
که شود
شاید
برکه ی آبی
از سواری
که سحرگاه
از آنسوی خیالات
می آید به زمانی که تو در خواب
میانِ تب و تابی


من که گفتم
از شعاری که همه باد
گذشتم
مرده بادی، زنده بادی
(نشود کاش کسی کشته به تیری و طنابی)


من گذشتم از جهانی
که بقایش به هراس است
و برجاست
همیشه اضطرابی


من که گفتم از جهانی که شمائید
گذشتم
بی حسابی و کتابی.

-----------------------------------------
واشینگتن – 25 اردیبهشت 1392
www.mehdifalahati.net