عاشق شدم


مهری کاشانی


• آنقدر که بی پروا
ترکش کردم
تاراندمش
نشستم قو،قو. ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه  ۲۲ آذر ۱٣۹۱ -  ۱۲ دسامبر ۲۰۱۲


 
عاشق شدم


کلاغ چشم هایم را پس آورد   
باد موهایم را

گرما پوستم را که سرما خشک اش کرده بود

نرم و گرم کرد ، چی وکی   

نمی دانم چی بود وکی بودو چرا،

غرور ته کشیده ام را

جابجا کرد.


آنقدر که بی پروا

ترکش کردم

تاراندمش

نشستم قو،قو.


    تا باد و باد و...برف و برف و

قار ،قار

   عشق را بگو

چه تنها مانده .