برای همه شهریورها


مهدی فلاحتی


• دریغ از جان بی تاب ات
دریغ از اشکهایت
- چون که با فریاد می آمیخت
می گفتم که دریا می تواند شد. ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
سه‌شنبه  ۱۴ شهريور ۱٣۹۱ -  ۴ سپتامبر ۲۰۱۲


دریغ از جان بی تاب ات
دریغ از اشکهایت
- چون که با فریاد می آمیخت
می گفتم که دریا می تواند شد.

دریغا تاب و تب در شب
که چون یاران همه از هوش می رفتند،
می گفتم که فردا می تواند شد.

دریغ از دل سپردن
تا شکفتن.

دریغا رستن و ناگاه
در رگبار باران
در گل و لای لجن
                      خفتن.


شهریور ۱٣۹۱، واشینگتن
مهدی فلاحتی
www.mehdifalahati.net