سمفونی مردگان*


مهری کاشانی


• ماهی که می ترسانَدَم
ماهِ شبِ چهاردهم
در ابتدای جوانی ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
پنج‌شنبه  ۱۵ تير ۱٣۹۱ -  ۵ ژوئيه ۲۰۱۲


 
 
ماهی که می ترسانَدَم
ماهِ شبِ چهاردهم
در ابتدای جوانی
شبی از جمله شب های بهاری
تابید بر آن گور غریب
   سنگِ   سیاه   شفاف
تراز با آینه ی آسمان
نوری تابنده
تمام خواه
خوره ی جان من
   آئینه ای که،
شب های نورانی میزان می شود
از ماه تا به من
    رو در رو
    با نوائی دلگیر،

سمفونی مردگان.* نام یکی ازرمانهای عباس معروفی ست