جیغ ِ سرخ ِ زنجره


جهانگیر صداقت فر


• صدای سکوتِ شبانه
                      نوازش ِ مرهم بود
و مهربانی ِ تنهایی
                     تظاهر ِ محرابِ تسلی‌. ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
پنج‌شنبه  ۱۱ خرداد ۱٣۹۱ -  ٣۱ می ۲۰۱۲


 
 صدای سکوتِ شبانه
                      نوازش ِ مرهم بود
و مهربانی ِ تنهایی
                     تظاهر ِ محرابِ تسلی‌.
در غیابتِ نیرنگِ نور
سیاهی
       توجیه ِ تجلی‌ ِ یکرنگی ِ خلقت می‌‌نمود
و
- بر با ل ِ باستانی ا ش حبابِ لحظه‌ها -
نسیم
    خواب آلوده از فراز شهر ِ خفته
                                           سنگین می‌‌گذشت.....
ناگاه
    طنین ِ نبض ِ کسی‌
پیچید
      در سراپرده‌ی جانم؛
و ترک خورد نازکای ِ نای ِ سکوت
و ز حنجر ِ خسته‌ی شبگیر خون چکید.

از پشت سایه روشن پنجره یکریز
زنجره
    جیغ ِ سرخ می‌‌کشید.


                                                ********
جهانگیر صداقت فر
تیبوران - ۲۶ می‌‌۲۰۱۲