آنسوی دیوار
به شیرکوه معارفی


مرضیه شاه بزاز


• به میهمانی کی می‌روی
آنسوی دیوار؟
بر حصار بلند خاردار
به جستجوی چه می‌پیچی؟ ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
آدينه  ۱٨ فروردين ۱٣۹۱ -  ۶ آوريل ۲۰۱۲


 
 به میهمانی کی می‌روی
آنسوی دیوار؟
بر حصار بلند خاردار
به جستجوی چه می‌پیچی؟
جنگل پر بهار معلق را
درنگی!
نگهبان پیر
با سوت زنگ زده به جنگ اسطوره می‌آید!

هنگامی‌که در بیشه‌ی سرد مهتاب
شیرهای کوهی
نگران پچ پچ می‌کنند
به کوه پژواک فریاد،
به صخره از جا کندن،
و به ماه گرما را
می‌آموزند.
مجالی نیست
که به گورزاد پیِر بیندیشند
چرا که از هجوم زمین
خانه در ستاره می‌کنند
و بر دوش آسمان،
خوشه های ستاره به فردا می‌رسند
گریزی نیست!

اکنون که آرش گونه
مرز بودن را در بی‌نهایت نبودن گسترده‌ای
و در التهاب زیستن
به چاله‌ای فرو نیفتاده‌ای
و با تیر رنگین کمان طاعون گورزاد را از شهر رانده‌ای
و در رفتن کاستی نیست
و صخره از جا کنده شده
و خوشه های فسفری ستاره
بر دشتهای رنگ پریده‌ی بی‌نام
نامت را می‌بارند
آه . . .
بزیر گرمای مهتاب
به میهمانی کی
اینچنین پر شتاب ز ما می‌گریزی
به آنسوی دیوار؟یوفالا آوریل ۲۰۱۱