گزارش یک شب - عسگر آهنین

نظرات دیگران
  
    از : میم حجری

عنوان : تأمل
با سلام
شعر آقای آهنین تحت عنوان پرسشی در غربت در تارنمای دایره المعارف روشنگری مورد تأمل و تحلیل قرار گرفته است:
لینک:

http://hadgarie.blogspot.com/۲۰۱۲/۰۲/۳_۱۷.html
۴٣۷۴۷ - تاریخ انتشار : ۲۹ بهمن ۱٣۹۰       

    از : میم حجری

عنوان : تأمل
با سلام
این شعر در تارنمای دایره المعارف روشنگری تحت عنوان « مکثی و بحثی روی کلمات قصار این و آن (۶)» مورد تأمل قرار گرفته است.
لینک:
http://hadgarie.blogspot.com/۲۰۱۲/۰۲/۶_۱۶.html

با سپاس
۴٣۷۰٨ - تاریخ انتشار : ۲۷ بهمن ۱٣۹۰       

    از : میم نون

عنوان : شگفتا
با سلام و تأسف
ما فکر می کردیم که جز ما کسی تنها نیست!
زمانه غریبی است، حتی شاعری با هزاران هوادار در اتاق خویشتن تنها ست!

چه می شود کرد.
به امید اینکه شعر باشد و وصف حال تنهایان حقیقی باشد، نه وصف حال شاعر!
در هر صورت به تنهائی شاعر حتی می توان رشک برد که حداقل فرصت و وقت کافی برای حس تنهائی خویش دارند. خیلی ها دیری است که حتی تنهائی خویش را به خاطر ندارند.
۴٣۶۷٨ - تاریخ انتشار : ۲۶ بهمن ۱٣۹۰