گزارش یک شب


عسگر آهنین


• از نیمه شب دوساعتی گذشته است
من پنجره ای رو به خیابان گشوده ام
دلتنگی شبانه ی خود را کنار پنجره ام   دود می کنم
امشب تمام پنجره ها تاریکند ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
چهارشنبه  ۲۶ بهمن ۱٣۹۰ -  ۱۵ فوريه ۲۰۱۲


 
 
از نیمه شب دوساعتی گذشته است
من پنجره ای رو به خیابان گشوده ام
دلتنگی شبانه ی خود را کنار پنجره ام   دود می کنم
امشب تمام پنجره ها تاریکند

میلی به دیدن سریال ها ندارم
حتا به تماشای فیلم های سینمایی
از قول "شاهد عینی" دروغ شنیدن را هم دوست ندارم
ناچار تلویزیون را هم خاموش می کنم

این وقت شب سراغ هیچ کسی را نمی توان گرفت
سر روی بالش تنهایی خود می گذارم
ای کاش خواب های پریشان بگذارند
تا شب بدون تکان های ناگهانه بخوابم

امشب چقدر بی قرار روز وُ ازدحام خیابان ام

۱۵ فوریه ۲۰۱۲