افسوس - مهدی فلاحتی

نظرات دیگران
  
    از : ‫رضا سالاری

عنوان : ‫صدای ایرج صدایی بسیار فراتر و بالتر از صدای رادیو و تلوزیون آن روز‫گار
‫زنده یاد، ‫ایرج گرگین صاحب یکی از تأثیرگذار ترین، مطلوبترین، آرام ترین و دلنشینین ترین صداهای رادیوی دهه ۴۰ و ۵۰ ایران بود. در جمع گویندگان عصر خویش بی نهایت بی نظیر و برجسته و فوق العاده بود، گویی تمام ادبیات و مظاهر تمدن و تجدد و نزاکت و متانت و اخلاق معاشرت و تعامل ادبیات غرب و شرق را بطور طبیعی در گنجینه سرشت خود داشت. رسانه کار و روزنامه نگاری ثقیل و سنگین و بزرگ بود و تسلطی بی رقیب در کار های فرهنگی و ادبیاتی روز. یادش زنده و جاوید باد!
۴۲۷۵۷ - تاریخ انتشار : ۲۵ دی ۱٣۹۰       

    از : آرزو

عنوان : نوشته ی منشیان فاتحان
آقای نویسنده،
همه ی سوال هایی را که در آغاز نوشته ات با بی "خاصیت خواندنشان" تحقیر می کنی، پرسش هایی است که تاثیر مرگ "در گذشته" را بر زندگی ی "مانده گان" می جوید. پرسیدن سن و احوال انسان فناشده هم، بیانگر اوج همدردی پرسشگر زنده است, غایت همدلی او با زندگی و دل آزاریش از مرگ است. آقای نویسنده، غیبت انسانی را که دیگر نیست "کردن" روا نیست. خود و ما را به این کار وا مدار .. آقای ایرج در زندگی انسانی به غایت سیاسی بود وهمیشه نیز با آگاهی جایگاه خود را بر می گزید. او که به زیبایی گرگین نام داشت، گرگ زیبای شعر شاعر هم نسلش "مهدی اخوان" نبود
آقای نویسنده،
بی شک مرگ هر جانداری غم انگیز است اما گاهی چگونه گی زیستن ما از مرگ ما غم انگیز ترست. آگاهان سال خورده ای چون من و شما از "چه بودن" رادیوی آزادی با خبرند و تاریخ مطلقن سیاسی آن را می دانند. اما گر شما اینگونه بی هراس از پاکی کارگاهتان می گویی تنها به یک دلیل است: تاریخ همیشه دست نوشته ی منشیان فاتحان بوده است.
۴۲۷۲۰ - تاریخ انتشار : ۲۴ دی ۱٣۹۰       

    از : چلنگر

عنوان : تسلیت به خانواده گرگین
با تسلیت به خانواده گرگین بخصوص به عاطفه گرگین همسر مبارز گرانقدر جان باخته و انسان از خود گذشته عزیز ایران خسرو گلسرخی که همراه با کرامت دانشیان مانند کوهی در جلوی رژیم فاسد و ضد انسانی پهلوی ایستادند. مطمنا مرحوم ایرج گرگین از نظر سیاسی فرسنگها با جانباخته خسرو گلسرخی فاصله داشت و گرنه با رادیوی صدای کسانی که به نام "فردا" و "آزادی" مشغول فعالیت می باشند و همصدا با قاتلان خسرو بودند همکاری نمی کرد. این رادیو با نام های عوامفریبانه به دنبال آزادی و فردای بهتر برای مردم ستم دیده ایران نبوده و نیست و بودجه خود را از جای تامین می کند که سالانه میلیاردها دلار نیز به دیکتاتورهای اقصی نقاط جهان کمک مالی می کند! بهرحال راه افراد حتی یک خانواده نیز متفاوت می تواند باشد.
۴۲۷۱۰ - تاریخ انتشار : ۲۴ دی ۱٣۹۰