مصر، بر پاشنه چرخش - ایرج فرزاد

نظرات دیگران
  
    از : peerooz

عنوان : اخوان المسلمین
" اسلام سیاسی به عنوان یک نیروی بازدارنده رو به زوال است ".

هنوز زود است که جوجه ها را بشماریم. امروز انتخابات اولیه در مصر شروع شد و
اخوان المسلمین بنحو چشمگیری در آن شرکت داشته و تعداد قبل توجهی از شهروندان در انتخابات شرکت نکردند. لازم به گفتن نیست که امریکا و عربستان سعودی پشتیبان مسلمانان سلفی من جمله اخوان المسلمین میباشند و از این روست که اخوان المسلمین در انتخابتی که تحت نظر نظامی هاست فعالانه مشارکت کرده اند. اگر تاریخ تکرار شود قضیه افغانستان و تقویت طالبان چندان دور از ذهن نیست.

http://www.thenation.com/article/۱۶۴۸۳۹/turnout-high-egypts-elections-questions-about-transition-remain
۴۱۷۶۷ - تاریخ انتشار : ۹ آذر ۱٣۹۰