" روان شناختی‌ فلسفی‌ سیاست!! "


جهانگیر صداقت فر


• بی‌ یمن وزن و قافیه
                     آزادی را
در صافی غزلی نو
                      کجا می‌‌توان سرود ؟ ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
شنبه  ۲٨ آبان ۱٣۹۰ -  ۱۹ نوامبر ۲۰۱۱


 تعّهد،
- چونان که تحکّم بی‌ چون و چرای غریزه -
ماجرایی از مبحثِ "جبر" است
یا خود تقبّلی نا بخردانه از سر حُمق !
*
لذا،
تا اصل اختیار گزینش
و یا
    درایت خود سنجشی عاقلانه
ز ما
   هردو دریغ است،
این صفوفِ ساده‌ی سنّت زده را
چگونه به سرمنزل مراد
                      ره می‌‌توان نمود ؟
بی‌ یمن وزن و قافیه
                     آزادی را
در صافی غزلی نو
                      کجا می‌‌توان سرود ؟
                                                          ********
تیبوران- ۱۲ نوامبر ۲۰۱۱
جهانگیر صداقت فر