در پناهِ جهان


مهدی فلاحتی


• آسمان
مثل خوابِ دیشبه آشفته ست.
گرچه از قلبش از ژرفناش
                                  مثلِ ماه
همه حرفها را گفته ست. ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
يکشنبه  ۱۴ فروردين ۱٣۹۰ -  ٣ آوريل ۲۰۱۱


 
آسمان
مثل خوابِ دیشبه آشفته ست.
گرچه از قلبش از ژرفناش
                                  مثلِ ماه
همه حرفها را گفته ست.
این گوشه   ابرِ پاره به دستِ باد،
آن سوترَک   ستاره ی بیدار
می پَرتووَد کنارِ حفره ی خالی
                                        از آن ستاره ی خاموش
که افتاده ست.


باور کن از دل از حضورِ هزارتکه چیزی نمانده به جز داغ .
با این حضورِ نزار
می بینی ام اگر از انتظار تو بیش ام،
من در پناه جهان در خیال خانه ی خویش ام.


۱٣ فروردین ۱٣۹۰، واشینگتن
www.mehdifalahati.com