دنیای وحش


مهری کاشانی


• بوته ها تکان می خورند
صدای پای رو باه کناره ی رود
به باغچه می دود
فریادی کونه می بندد . اوج می گیرد . ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
شنبه  ۶ فروردين ۱٣۹۰ -  ۲۶ مارس ۲۰۱۱


 بوته ها تکان می خورند

صدای پای رو باه کناره ی رود

به باغچه می دود

فریادی کونه می بندد . اوج می گیرد .

شیون پرنده ئی

پرده ی سیاه شب را ریش می کند .

آوای وحش .

در پنجه های شیون باغچه

حلقه می شود بر گردنم

به دربان خانه می گویم

هراس مرگ بی خوابم می کند

شب ها خواب ندارم

هر صبح خاک باغچه

خیس از خونریزی شبانه است

جوابش مثل همیشه

تکراریست

روباه ها حمایت می شوند .