ژینا ۱۳ - مهدی فلاحتی

نظرات دیگران
  
    از : احمد

عنوان : انتشار
قرار است این شعر برای همیشه در صفحه اول بماند؟ البته شعر قشنگی است، ولی معمولا بعد از چند روز مطالب صفحه اول کنار میروند.
٣٣۴۶۷ - تاریخ انتشار : ۱٣ دی ۱٣٨۹       

    از : الهام هاشمیان

عنوان : درود
بسیار لطیف و عاشقانه
٣٣٣۵۵ - تاریخ انتشار : ۶ دی ۱٣٨۹       

    از : پریسا m

عنوان : عالیه
خیلی خوب بود.
تشبیه ابر به پیراهنی برای آسمان!!!!
٣٣۲۷٣ - تاریخ انتشار : ٣ دی ۱٣٨۹