حادثه


مهدی فلاحتی


• مثل خانه (که از پای بست ویران است)؛
مثل چشمه
             که در شیارِ کویر
گم در سکوتِ بیابان است؛ ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
پنج‌شنبه  ۲۹ مهر ۱٣٨۹ -  ۲۱ اکتبر ۲۰۱۰


 

مثل خانه (که از پای بست ویران است)؛
مثل چشمه
             که در شیارِ کویر
گم در سکوتِ بیابان است؛
مثلِ خواب
که یک لحظه اش به زیرِ شکنجه در زندان: گنج؛
مثلِ روز
            که میلاد و مرگش یک رنگ،
رنگِ رنج؛
مثلِ ناگزیریِ غم
مثل میلاد و مرگِ لحظه های حضورت
                                    - به یک زمان با هم،
چه ویران شونده، ویران کننده است
                                          دِلکوبه های من!

مثل حادثه در راهِ یکدستِ روزگار،
چه آرامشی ست
                   در نازِ دستِ تو بر گونه های من!

واشینگتن، ۲۰ مهر۱٣٨۹

www.mehdifalahati.com