باغچه ی خانه ی ما و یک سروده ی دیگر


مهری کاشانی


• حفره ی تاریک
زیر پای فرشته ی گچی
گنجشکانی که سر می کشند به آن ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
دوشنبه  ۲۶ مهر ۱٣٨۹ -  ۱٨ اکتبر ۲۰۱۰


 
 
حفره ی تاریک
زیر پای فرشته ی گچی
گنجشکانی که سر می کشند به آن
و باز نمی گشتند ؛ هرگز
شمع های روشن
گره های رنگی دخیل
افسانه ی باغچه ی ما بود
گودال آدمخواری که حالا
راه در راه
شهر تا شهر
سر باز می کند در زمین
اول در باغچه ی ما بود
که سر باز کرد.شاه کاغذی


همه ی دریا های جهان
همه ی بادهای شرور
و کسی که اسم عشق داشت
در همین کاغذ
به گروگان گرفته ام
مسند والاییست
شهر یاری بر باد و موج و
دریای پر از صدف و
پر از همهمه و هیاهو
و متاع عشق که شاید از آغاز هم
کاغذی بود.